Kunskapsbanken

Vi skriver löpande artiklar om vårt kompetensområde och vår bransch utifrån olika perspektiv, från civilförsvar till teknisk information kring vårt arbete med skyddsrum och annat. Du hittar dem samlade här.