Översvämningsskydd

Klimatkrisen är en global utmaning. I Sverige är stigande vattennivåer i vattendrag och hav det kanske mest konkreta hotet i dagsläget, och översvämningar som skadar eller förstör egendom och i värsta fall hotar människors liv och hälsa blir allt vanligare.

Stigande vatten är till sin natur svårt att bekämpa, och det flesta motåtgärder man kan vidta är resurs- och tidskrävande, tunga och dyra. Därför är vi glada att kunna presentera ett enkelt och kostnadseffektivt motmedel att ta till i ett krisläge.

Vår produkt är en barriär bestående av plastkärl inneslutna i korgar av metallnät, enkel att lagra, transportera, hantera och använda. Att sätta upp barriären kräver inga tunga maskiner eller specialutbildad personal. Kärlen fylls helt enkelt med vatten och bildar på så sätt skydd för den infrastruktur eller de byggnader som riskerar att skadas.

När krisläget passerat viker du ihop delarna. I nedmonterat läge tar barriären minimalt med plats och är enkel att magasinera. Ett bra extra krisskydd för till exempel kommuner, samfälligheter, företag och bostadsrättsföreningar med fastigheter eller anläggningar i områden där det finns risk för översvämningar.

Kontakta oss om krisskydd!

Fyll i formuläret så hör vi av oss snarast.

Offertförfrågan

Behöver du får arbete utfört i ditt skyddsrum, eller iordningställa ett nytt? Vi lämnar gärna en offert!

Ställ en fråga

Chansen är stor att svar på dina skyddsrumsfrågor redan finns i vår Kunskapsbank. Om inte, välkommen att ta kontakt!

Med ett serviceavtal slipper du oförutsedda kostnader

Ett skyddsrum som inte klarar MSB:s kontroller kan snabbt börja kosta mycket pengar. Ett serviceavtal med oss är en bra försäkring mot oförutsedda kostnader.