Vi kan skyddsrum

I mer än 40 år har vi på BLP arbetat med skyddsrum. Allt från att montera en skylt till omfattande konsultuppdrag samt nyproduktion av skyddsrum.
Det har ofta handlat om att hjälpa fastighetsägare- och förvaltare åtgärda brister enligt MSB:s föreläggande efter en skyddsrumskontroll. Men idag har utvecklingen i vårt närområde gjort att vi allt oftare arbetar mer proaktivt för att skapa den trygghet som ett bra skyddsrum erbjuder.

Våra lösningar

Statuskontroll och åtgärder

Hur står det till med ditt skyddsrum idag? Kan det verkligen ge det skydd och den trygghet det ska kunna erbjuda? Vi kan ta reda på det.
Vi gör en statuskontroll, du får en rapport med åtgärdsförslag och samtidigt ett anbud för att åtgärda bristerna. På så sätt kan vi avsevärt förbättra rummets skyddsförmåga och minimera riskerna för anmärkningar vid en myndighetskontroll. Dessutom får du ett bra underlag för din underhållsbudget, där skyddsrummet naturligtvis måste finnas med.

Kostnadskalkyl

Planerar du ett ROT-projekt? Ska du bygga nya skyddsrum? Då är det bra att ha ett budgetförslag som diskussionsunderlag. Vår långa erfarenhet gör att vi kan lämna en väl genomtänkt kostnadskalkyl baserad även på relativt lite information, men mer underlag hjälper oss göra mer exakta beräkningar.

Ersättningsskyddsrum

På grund av ändringar i försvarsbudgeten är det inte lika enkelt att avveckla ett skyddsrum som tidigare. Därför byggs det också betydligt fler ersättningsskyddsrum. Vi på BLP har varit med och byggt hundratals skyddsrum och vår partner Skyddsprodukter i Sverige AB har levererat till de flesta nybyggen runtom i Sverige de senaste årtiondena och har stor leveranskapacitet. Tillsammans har vi Sveriges största samlade erfarenhet om vad som krävs när skyddsrum ska byggas.

Vårt arbetssätt

Tydliga offerter och åtgärdsförslag

När vi lämnar anbud förbinder vi oss att leverera en färdig och komplett produkt. Du som kund ska inte behöva kontrollera att vi verkligen tagit med allt. Därför specificerar vi också sådant vi i första läget inte kan prissätta, och förklarar varför. Ibland krävs en undersökning av en extern konsult eller entreprenör för att få fram ett pris. En extra kostnad, men en nödvändig sådan.

Minimerade kostnader

Att åtgärda brister i ett skyddsrum är ofta kostsamt. Därför ser vi alltid till att den lösning vi föreslår är kostnadseffektiv för dig. Vi kan dessutom hjälpa dig att identifiera när åtgärder bör betalas av staten.

Helhetsansvar

När vi går in i ett projekt tar vi över hela ansvaret för att arbete och material är godkänt för skyddsrumsbruk. Vi håller kontakten med kontrollanter, myndighet och sakkunniga. Vårt mål att du ska behöva engagera dig minimalt i skyddsrumsprojektet.

Goda relationer

Vi har en utvald grupp leverantörer, underentreprenörer och konsulter som vi jobbat länge med. Och vår engagerade och serviceinriktade personal har mångårig erfarenhet av skyddsrumsarbete och de speciella krav det ställer. Tillsammans tar vi fram den bästa och mest kostnadseffektiva tjänsten för dig.

Personlig kontakt

Du får ett dedikerat team som ägnar sig åt dig och ditt projekt samt en arbetsledare som har det övergripande ansvaret.

Kontakta mig om skyddsrum!

Fyll i formuläret så hör vi oss snarast.

Offertförfrågan

Behöver du får arbete utfört i ditt skyddsrum, eller iordningställa ett nytt? Vi lämnar gärna en offert!

Ställ en fråga

Chansen är stor att svar på dina skyddsrumsfrågor redan finns i vår Kunskapsbank. Om inte, välkommen att ta kontakt!

Med ett serviceavtal slipper du oförutsedda kostnader

Ett skyddsrum som inte klarar MSB:s kontroller kan snabbt börja kosta mycket pengar. Ett serviceavtal med oss är en bra försäkring mot oförutsedda kostnader.