Vi kan fysisk säkerhet

Skydd och säkerhet i privat och offentlig miljö

Hoten mot människors liv och hälsa är inte konstanta, nya hot uppstår eller aktualiseras över tid. Därför krävs nya kompetenser och produkter inom skydd och säkerhet för att vi ska känna oss trygga inför stundande kriser.

För att möta de nya säkerhetsutmaningarna krävs en strategisk översyn av skyddsåtgärder för människor och infrastruktur, där privata säkerhetsföretag, säkerhetsmyndigheter och skyddsmyndigheter gemensamt behöver förstärka sina säkerhetsskyddsåtgärderna för att effektivt hantera de nya hot som uppstår i Sverige och vår omvärld.

Skydd & Säkerhet har de nödvändiga verktygen och expertisen för att stödja dessa förstärkningar.

Vi tillhandahåller tjänster och produkter inom Personalsäkerhet, Panic rooms, översvämningsskydd och mycket annat som ger skydd och säkerhet i krislägen. Här följer några exempel.

Explosionsskydd och skottsäkra lösningar

För att skydda mot extrema händelser eller hot har vi lösningarna som betyder något. Från ballistiska väggpaneler till NATO-klassade vaktkurer ser vi till att ni är skyddade oavsett vad som än händer.

Family Saferoom

Byggnader och strukturer som klarar explosioner, tryckvågor och beskjutning kräver högt specialiserade material. Vi har tillsammans med våra partners tagit fram en lösning för familjen som håller samma standard som NATO använder världen över.

Översvämningsskydd

Stigande vatten och regnstormar i klimatförändringens spår är ett reellt hot i vissa områden. Våra översvämningsskydd erbjuder en möjlighet att förbereda sig.

Andra produkter och tjänster

Skydd & Säkerhet är ett brett område som omfattar en rad olika produkt- och tjänstekategorier. Via våra NATO-certifierade partners kan vi erbjuda de flesta av dem.

CRBNE-skydd

Vi kan leverera ett heltäckande sortiment inom skyddsutrustning mot kemiska, radiologiska biologiska och nukleära hot, med eller utan explosionsskydd, som t ex vetilations- och luftfiltreringsanläggningar, detekterings- och dekontamineringsutrustning och mer.

Personligt skydd

Vi tillhandahåller omfattande lösningar för personligt skydd, skräddarsydda för att möta specifika behov inom skydd och säkerhet. Genom avancerad teknologi och noggrant utvalda material säkerställer vi högsta skyddsnivå för individer i utsatta positioner. Våra produkter inkluderar skyddsvästar, hjälmar och annan skyddsutrustning, utvecklade för att maximera säkerhet utan att kompromissa med rörelsefrihet och komfort. Med fokus på innovation och pålitlighet, strävar vi efter att stärka säkerhetsåtgärderna för våra kunder inom både civila och militära sektorer.

Skydd mot EMP och NEMP

Elektromagnetiska pulser, orsakade av kärnexplosioner eller andra vapensystem, har potential att slå ut mycket av den digitala infrastruktur både samhälle och individer är beroende av idag. BLP kan erbjuda olika typer av EMP-skyddade strukturer och andra produkter.

Kontakta oss om krisskydd!

Fyll i formuläret så hör vi av oss snarast.