Serviceavtal

Serviceavtal ger trygghet

Ansvarar du för ett skyddsrum? Ett serviceavtal med oss ger dig full koll på vad service och underhåll kostar under avtalstiden. Du kan budgetera större investeringar och samtidigt känna dig trygg i att vi hjälper dig se till att ditt skyddsrum uppfyller myndighetskraven.

Varför serviceavtal?

Uppfyllda myndighetskrav

BLP uppfyller de krav som myndigheterna ställer på företag i vår bransch. Du kan vara trygg i att vi är kunniga inom vårt område och vi garanterar att allt vi utför uppfyller gällande normer, lagar och förordningar.

Kontroll på kostnader

I avtalet anges fasta priser för timdebitering, rabattsats på prislista samt fasta priser för olika paketlösningar. Ni vet också att dessa priser gäller under hela avtalsperioden.

Du blir VIP-kund

Vi prioriterar alltid våra kunder med tecknat serviceavtal. Vi är extra noga med att verkligen försäkra oss om att dina projekt blir utförda i tid och utan onödiga kostnader.

Bekvämlighet

Du vet alltid vem du ska kontakta när du behöver hjälp och slipper söka efter en entreprenör. Med ett serviceavtal försäkrar du dig också om att service utförs vid rätt tidpunkt. Du behöver alltså inte hålla koll själv.

Hur fungerar ett serviceavtal?

Miljö och kvalitet spelar roll

Vi har alltid miljö och kvalitet i fokus i vårt arbete. Vårt område är hårt reglerat, endast certifierade eller godkända produkter får användas. Men inom de ramarna väljer vi alltid de mest miljövänliga produkterna och metoderna.

Dokumentation av allt vi gör

Alla arbeten vi utför redovisas i skriftliga protokoll och rapporter. När vi tar fram ett åtgärdsförslag lämnare vi även gärna ett skriftligt anbud på att utföra åtgärderna

Helhetsansvar med garanti

Vi garanterar att allt arbete vi utför och det material vi levererar uppfyller gällande regler och lagar.

Alltid en personlig kontakt

Vi är en platt organisation och du får alltid en personlig kontakt som känner till dig och ditt avtal. Det är enkelt att komma i kontakt med oss och alla våra kontaktuppgifter finns här på vår webbplats.

Offertförfrågan

Behöver du får arbete utfört i ditt skyddsrum, eller iordningställa ett nytt? Vi lämnar gärna en offert!

Ställ en fråga

Chansen är stor att svar på dina skyddsrumsfrågor redan finns i vår Kunskapsbank. Om inte, välkommen att ta kontakt!

Med ett serviceavtal slipper du oförutsedda kostnader

Ett skyddsrum som inte klarar MSB:s kontroller kan snabbt börja kosta mycket pengar. Ett serviceavtal med oss är en bra försäkring mot oförutsedda kostnader.