Våra tjänster

Vår bransch är starkt beroende av högt specialiserade produkter. Men att sälja produkter är sällan nog. Att skapa en fungerande helhet som svarar upp till höga krav är betydligt mer komplicerat och kräver ett brett register av kompetenser. Det är därför vi i många fall levererar helhetslösningar och tar ett övergripande ansvar för utformning, arbete, funktion och utrustning.

Skyddsrum

Vår kärnverksamhet de senaste 40 åren, just nu återigen aktualiserad av utvecklingen i vår omvärld. Vi kan alla aspekter av området och hanterar hela kedjan utifrån dina behov.

Krisskydd

Det finns många olika typer av hot i vår omvärld, inte bara krig och konflikter. Därför växer intresset för produkter och kompetens inom till exempel safe rooms och panic rooms för privata och offentliga miljöer, översvämningsskydd och mer. BLP kan leverera.