KMA-policy

KMA Verksamhetsledningssystem 

Affärsidé och policy 

Vår affärsidé är att med lönsamhet sätta människans säkerhet i fokus och förse marknaden med tjänster och produkter kopplade till fastigheter. Med ett personligt bemötande och djupt verksamhetskunnande ska BLP leverera rätt lösning till rätt pris. 

Kvalitetspolicy: 

BLP ska genom lyhördhet för våra kunders önskemål skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och leverera rätt produkt i rätt tid till rätt pris.   

Miljöpolicy: 

BLP ska utföra sin verksamhet på det sätt som i möjligaste mån minskar påverkan på miljön. BLP ska verka för ett aktivt miljötänkande i val av material och processer. 

Arbetsmiljöpolicy: 

BLP ska främja friskvård och verka för en trygg och säker arbetsmiljö där alla anställda ska känna delaktighet och få möjlighet att utvecklas. 

Offertförfrågan

Behöver du får arbete utfört i ditt skyddsrum, eller iordningställa ett nytt? Vi lämnar gärna en offert!

Ställ en fråga

Chansen är stor att svar på dina skyddsrumsfrågor redan finns i vår Kunskapsbank. Om inte, välkommen att ta kontakt!

Med ett serviceavtal slipper du oförutsedda kostnader

Ett skyddsrum som inte klarar MSB:s kontroller kan snabbt börja kosta mycket pengar. Ett serviceavtal med oss är en bra försäkring mot oförutsedda kostnader.