Vi är BLP

Vi bygger trygghet

I vår värld överlever människor när tillvaron är hotfull och osäker.
Därför bygger vi för att vi alla ska känna oss trygga den dagen då omgivningen inte är det.
Genom att leverera djup kunskap, lång erfarenhet och pålitliga produkter i världsklass räddar vi liv när tryggheten sviktar.

Förberedda för det otänkbara

Vi verkar för ett samhälle där vi är väl förberedda för det som inte får hända. Vi arbetar förebyggande för att göra samhället tryggare och att nödsituationer inte ska kräva liv.

Vårt självklara fokus är högsta kvalitet. Säljer man produkter som ska skydda och rädda liv måste man veta att de lever upp till förväntningarna, även när det gäller hållbarhet och miljöhänsyn. Vi uppfyller våra kunders höga kvalitetskrav genom att ställa ännu högre krav själva.

40 år i trygghetens tjänst

Det tar tid att bygga upp verklig kompetens och rutin, och på BLP har vi byggt i över fyra decennier.

Det började 1980 med att Bo Forsberg startade en verksamhet som skyddsrumskonsult, som snabbt växte till ett familjeföretag. BLP Skyddsrum AB grundades och verksamheten blev allt mer inriktad på skyddsrumsentreprenad .

Under 90-talet låg fokus stadigt på skyddsrum, framför allt nyproduktion. Men förutsättningarna för den affären förändrades i slutet på årtiondet tack vare minskade statliga subventioner, och vi valde att gå vidare genom att utveckla vår kompetens inom brandskydd. 

Men så förändrades verkligheten igen och händelser i omvärlden gjorde att intresset för skyddsrum återigen ökade. Kulmen kom med Rysslands invasion av Ukraina, då hela samhällets fick en helt ny syn på civilskydd igen.

Just nu växer vi snabbt, inte minst genom förvärv, och vi breddar vår verksamhet mot risk- och krisskydd i vidare bemärkelse. Samtidigt fortsätter vi arbeta hårt och bygga rätt kompetens för att möta samhällets ökade behov av trygga och funktionella skyddsrum.

Kontakta oss

Vi du ha en offert på arbeten som behöver utföras i ett skyddsrum du ansvarar för? Har du funderingar och frågor kring krissäkerhet i en orolig tid? Hör av dig!

Har du frågor?

Svaren finns antagligen i vår Kunskapsbank, och om inte, hör av dig till oss!

Trygga serviceavtal

Ett bra sätt att säkra upp att ditt skyddsrum håller måttet och inte skapar oförutsedda utgifter är att teckna ett serviceavtal med oss.

Våra ledstjärnor

Läs mer om de principer kring bland annat kvalitet, miljö och arbetsmiljö vi arbetar efter.