Kunskap skapar trygghet

Det går inte att arbeta med det vi gör utan att vara ett kunskapsföretag. Det krävs både teknisk specialkompetens och kännedom om de regelverk som gäller i vår bransch. Dessutom är det vi levererar ”sällanköpsvaror” som få av våra kunder har anledning att bygga upp egen kompetens kring. Alltså är information och kunskapsdelning en viktig sida av vår verksamhet.

Vår samlade kunskap

I vår Kunskapsbank hittar du olika artiklar inom våra ämnesområden. Den uppdateras löpande.

Rätt utrustning, rätt tjänster

Har ditt skyddsrum rätt utrustning? Är den rätt installerad? Och om det används för förvaring idag, hur ska du tömma det om det blir allvar? Skulle du vilja öka tryggheten för dig och din familj med ett skyddsklassat safe room?
BLP har bra utrustning och smarta lösningar via våra partners.

Offertförfrågan

Har du arbeten som behöver utföras i ett skyddsrum du ansvarar för? Hör av dig till oss med en offertförfrågan.

Klara krisen med rätt utrustning

Våra krislådor innehåller rekommenderad nödutrustning, frystorkade måltider och annat som behöver finnas på plats om det värsta händer. Vi har tagit fram dom i samarbete med vår partner General Prepper, som är störst i Sverige när det gäller produkter för krisberedskap.

Maganisera dina prylar!

Idag fungerar många skyddsrum som förråd och kan inte fylla sitt syfte på grund av detta. Vi erbjuder smarta magasineringslösningar via vår partner Vinden.

Urval av kunder