Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur vi på BLP samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information behandlar vi?

Vi samlar in följande information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:

  • Allmän information om din användning på vår webbplats, bland annat IP-adress, plats, enhet och browser. Denna information hämtas in av Google Analytics.
  • Uppgifter du lämnar till oss via våra kontaktformulär.

Hur kommer ni använda min information?

Vi använder inte dina insamlade uppgifter till marknadsföring från oss eller via någon tredje part. Din användning på blp.se samlas in via Google Analytics för att spåra trafiken på siten vilket hjälper oss att förstå flödet på hemsidan så att vi kan ta fram mer relevant innehåll för dig och andra. Användningen och informationen som samlas in kan inte kopplas direkt till dig som privatperson. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert.

Hur länge har ni min information?

Information som lämnas in till oss förvarar vi säkert fram till den tidpunkt du aktivt ber oss att ta bort informationen.

Vart behandlar ni informationen?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Vilka rättigheter har jag?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att vi behåller din information när som helst. Detta gör du genom att kontakta oss via e-post.

Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 15 juni 2020.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

BLP Entreprenad AB
org. nr 556224-6412
Jägerhorns väg 11
141 75 Kungens Kurva
info@blp.se
08 – 568 48 560

Kontakta oss

Vi du ha en offert på arbeten som behöver utföras i ett skyddsrum du ansvarar för? Har du funderingar och frågor kring krissäkerhet i en orolig tid? Hör av dig!

Har du frågor?

Svaren finns antagligen i vår Kunskapsbank, och om inte, hör av dig till oss!

Trygga serviceavtal

Ett bra sätt att säkra upp att ditt skyddsrum håller måttet och inte skapar oförutsedda utgifter är att teckna ett serviceavtal med oss.

Våra ledstjärnor

Läs mer om de principer kring bland annat kvalitet, miljö och arbetsmiljö vi arbetar efter.