Kunskapsbanken

Civilförsvaret anpassas till Nato

Idag saknas det civila försvar som fanns under och efter kalla kriget. För att Sverige skall kunna bli medlem i Nato behöver civilförsvaret bli betydligt bättre än vad som är fallet idag.

Finland har till skillnad mot Sverige behållit systemet med ordentliga krisförråd med exempelvis livsmedel och bränsle. I Sverige avskaffades våra krisförråd för länge sedan i en tid då även stor del av den svenska militära förmågan avvecklades. I dag råder ett system som brukar kallas ”just in time”. Alla led i varuhandeln sköts numera utan stora lager. Inte ens sjukhusen har större lager. Varorna ska anlända till affären ”just in time”, så till exempel livsmedelsföretag ska slippa hålla stora lager. Nu ser vi problemen när samhället inte har några lager. Lagerhållning som förberedelse för kris och krig existerar nästan inte. Vi har lite spannmålslager och kanske någon veckas lager av bensin/olja och diesel.

Efter invasionen av Krim 2015 kom ett nytt försvarsbeslut som medförde en förändring. Det har inneburit att politikerna tillfört mer resurser sedan dess. Även covidpandemin har medfört att samhället behöver fundera på att bygga upp lager med skyddsutrustning, vilket var en stor brist under början av pandemin. Denna typ av utrustning kan även tjäna oss väl i en framtida militär konfliktsituation.

I samband med invasionen av Ukraina har regeringen aviserat att Sverige inom en inte alltför avlägsen framtid ska allokera 2% av BNP till försvaret av Sverige.

Nato ställer bland annat krav på att det ska finnas lager av mat och dricksvatten, att kommunikationer ska fungera, att det finns möjlighet att ta hand om stora mängder döda och skadade och att städer kan utrymmas. När det gäller det civila befolkningsskyddet så finns det idag ingen organisation för hur städer skall kunna utrymmas. Detta finns med i den pågående statliga utredningen om Sveriges befolkningsskydd. I den utredningen avhandlas också det svenska skyddsrumssystemet och Sveriges framtida behov av skyddsrum. Mycket talar för att utredningen kommer att föreslå att Sverige ökar antalet skyddsrum på strategiska platser. Det kan handla om ”nyare” stadsdelar runt om i Sveriges större städer där det helt saknas skyddsrum. Det är också högst troligt att utredningen föreslår att man ger ökade resurser för att på olika sätt stärka upp det befintliga skyddsrumsbeståndet. Utredning skall vara klar i november 2022.

Sverige kommer således att genomföra behöva större satsningar för att matcha framtidens behov för oss själva men också som ett medlemsland i Nato.

Dela artikeln

Fråga oss!

Kontakta oss med dina frågor om skyddsrum och krisskydd.

Offertförfrågan

Behöver du får arbete utfört i ditt skyddsrum, eller iordningställa ett nytt? Vi lämnar gärna en offert!