Kunskapsbanken

Inköp av skyddsrumstjänster

Vi på BLP Skyddsrum har utfört hundratals kontroller av skyddsrum under våren 2022 och som vi benämner för ”Statuskontroller”. Vi vet att det förekommer olika benämningar som till exempel ”Skyddsrumskontroll”, ”Inventering” eller ”Skyddsrumsbesiktning” och man använder sig även av olika protokoll, vilket oftast är det underlag som uppdragsgivaren får efter avslutad kontroll av skyddsrummet. Vissa är mer informativa än andra.

Vi vet också att kvaliteten på utförd kontroll varierar oavsett vad man väljer att kalla det för. Hur vet vi det? Jo för att vi har lämnat åtgärdsförslag till fastighetsägare på skyddsrumsprotokoll som är upprättade av andra än oss själva. Ibland är de svåra att utläsa och när vi fått uppdrag baserade på dessa så har vi vid flera tillfällen upptäckt en diskrepans mellan protokoll och hur skyddsrummet ser ut när våra skyddsrumstekniker kommer ut på plats. Vi har till exempel återfunnit skyddsrumsutrustning som är markerat som saknat i protokollet…utrustning som kan utgöra betydande belopp om det behöver ersättas.

Vad vill vi på BLP ha sagt med detta? Att man som inköpare av skyddsrumskontroller bör förvissa sig om vilken kompetens den person som ska utföra kontrollen har? Ta referenser! Har personen ett SRG nr? det vill säga är det en certifierad skyddsrumssakkunnig!? Hur ser protokollet ut som de levererar – är det lätt begripligt? Läs på MSB hemsida och ta del av den senaste information om skyddsrumskontroller som finns där. Komihåg att vissa delar i kontrollen är personens egen (subjektiva) bedömning och därför kan en skyddsrumskontroll som utförs av MSB komma fram till andra slutsatser vid en kontroll av samma skyddsrum. Så att lämna en garanti att man ”hittat alla” eventuella brister som kräver åtgärd och att MSB vid en skyddsrumskontroll skulle komma fram till samma resultat är inte korrekt.

Dela artikeln

Fråga oss!

Kontakta oss med dina frågor om skyddsrum och krisskydd.

Offertförfrågan

Behöver du får arbete utfört i ditt skyddsrum, eller iordningställa ett nytt? Vi lämnar gärna en offert!