Kunskapsbanken

Avveckla skyddsrum

Det kan finnas många anledningar till att man vill avveckla ett skyddsrum som man är ansvarig för. Det kan exempelvis handla om att man vill använda rummet till något annat eller att man ska bygga nytt hus på tomten.

I den här artikeln svarar Björn Wallin, skyddsrumssakkunnig med många års erfarenhet i branschen, på vanliga frågor om avveckling av skyddsrum.

Här får du svar på frågorna: 

Får jag avveckla ett skyddsrum?

Du behöver skicka in en ansökan för att få beslut om du får avveckla ditt skyddsrum.

Det finns olika beslutsunderlag för att avveckla skyddsrum vilka är:

 • Skyddsrummet är byggt före 1946
 • Skyddsrummet är mindre än 20m²
 • Skyddsrummet ligger i en- eller tvåbostadshus.
 • Skyddsrummet ligger i en byggnad avsedd för offentlig verksamhet.
 • Byggnaden ska i sin helhet rivas.
 • Det finns vissa regioner där man behöver mycket starka skäl för att få avveckla ett skyddsrum. Det beror på att dessa regioner bedöms vara särskilt prioriterade.

De prioriterade regionerna är:

 • Öresundsregionen
 • Gotland
 • Stockholm
 • Nordkalotten

Viktigt att tänka på är att skyddsrummen finns till för att skydda befolkningen i händelse av krig. Därför kan man inte avveckla skyddsrum av vilken anledning som helst.

Vi på BLP brukar rekommendera fastighetsägaren att ta hjälp av en kvalificerad skyddsrumssakkunnig vid ansökan om avveckling.

MSB gör alltid en bedömning om skälen som angetts i ansökan är tillräckliga för att godkänna en avveckling.

Kan jag delavveckla ett skyddsrum?

Det är möjligt att avveckla en del av skyddsrummet om det exempelvis behövs för något annat som anses vara viktigt.

Det gör du på samma sätt som om du skulle avveckla ett skyddsrum helt.

Anledningar till att vilja delavveckla ett skyddsrum kan variera och det är svårt att i förväg säga vilka som får, eller inte får avveckla en del av sitt skyddsrum.

Vi på BLP har exempelvis varit hos en bank som ville delavveckla en del av deras skyddsrum på grund av att den delen behövdes för datorer.

Eftersom banken inte ska behöva stängas ner vid händelse av krig ansåg MSB att det fanns skäl att avveckla en del av rummet.

Får jag stänga ner mitt skyddsrum tillfälligt?

Det kan finnas tillfällen där man vill stänga ner ett skyddsrum tillfälligt. Det kan exempelvis vara när ett hus ska byggas om.

Då kan man ansöka om tillfällig begränsning och sätta skyddsrummet ur funktion under byggtiden.

Kan jag göra något om jag får ett nej av MSB?

Om MSB beslutar att du inte får avveckla ditt skyddsrum så kan du dessvärre inte överklaga beslutet, men du kan ansöka om avveckling flera gånger, med nya argument.

MSB har ett ansvar att se till så att mängden av skyddsrum bevaras och kan därför inte tillåta avveckling utan goda skäl.

Skyddsrummet behöver självklart inte stå helt tomt om det är så att du vill använda det till annat. Det viktiga är att om det skulle behövas, måste du kunna ställa iordning skyddsrummet inom 48 timmar.

Vi förstår att man ibland kan känna ilska över att inte få avveckla ett skyddsrum och att behöva betala för brister i skyddsrummet när man inte själv valt att ha det.

Därför har vi även skrivit en artikel om “Varför du behöver betala för att åtgärda brister i ditt skyddsrum”

Hur avvecklar jag ett skyddsrum?

För att avveckla ett skyddsrum behöver du först skicka in en ansökan till MSB.

Ansökningsblanketten hittar du på msb.se och du ska använda blanketten som heter “Ansökan om avveckling eller begränsning av skyddsrumsfunktion”

Får du ett ja finns det vissa saker du behöver åtgärda för att rummet inte ska kunna misstas för att fortfarande vara ett skyddsrum.

Åtgärderna kan exempelvis vara:

 • Lyfta bort eller svetsa fast dörrar.
 • Ta bort alla skyltar.
 • Ta bort skyddsfilter.
 • Ta bort ventilationsaggregat.
 • Ta bort luckor eller gasdörrar.

Här finns en fullständig checklista över åtgärder

Sista kontroll av skyddsrumssakkunnig

Efter att du har vidtagit alla åtgärder för att ditt avvecklade skyddsrum inte längre ska kunna misstas för ett skyddsrum behöver du kontakta en skyddsrumssakkunnig.

Den personen kommer då ut till dig och gör en kontroll utefter checklistan för avveckling av skyddsrum.

Därefter skickas papper in till MSB som avregistrerar rummet så att det inte längre är registrerat som skyddsrum.

Kan BLP hjälpa mig med avveckling av skyddsrum?

På BLP jobbar flera skyddsrumssakkunniga som kan komma ut och göra en avvecklingsbesiktning.

Vi jobbar också med att åtgärda brister av skyddsrum om du fått ett föreläggande. Här kan du läsa mer om hur BLP jobbar med skyddsrum.

Om du har frågor om pris eller andra frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret nedan.

Dela artikeln

Fråga oss!

Kontakta oss med dina frågor om skyddsrum och krisskydd.

Offertförfrågan

Behöver du får arbete utfört i ditt skyddsrum, eller iordningställa ett nytt? Vi lämnar gärna en offert!