Kunskapsbanken

Vad är tillåtet att göra i skyddsrum?

Självklart ska man tänka sig för innan man gör ingrepp i ett skyddsrum, men meningen är faktiskt att lokalen skall användas till något meningsfullt även i fredstid.

Grundkravet är att skyddsrummet skall kunna återställas till sin krigsfunktion inom 48 timmar med hjälp av de anvisningar och verktyg som finns i skyddsrumsförrådet

Det innebär att mycket är tillåtet men man måste noggrant följa MSBs föreskrifter.

Undvik problem

Oavsett vad ni tänker göra är ett första steg alltid att ta kontakt med en skyddsrumssakkunnig för att säkerställa att det ni planerar att göra uppfyller MSBs krav. Det är en billig försäkring mot onödiga utgifter innan ni gör några ingrepp i skyddsrummet.

Exempel på vad som är tillåtet, utan intyg:

 • Borra i vägg, tak och golv, men inte genomgående hål
 • Anordna rökevakuering genom reservutgången
 • Låsa skyddsrummet utan att göra ingrepp i skyddsrumsdörrarna
 • Vika upp skyddsrumsdörrbladet mot väggen och montera in en lättare fredsdörr i karmen
 • Göra inredningar som är lätt demonterbara och komplettera skyddsrumsförrådet med specialverktyg och instruktioner för att möjliggöra demontaget.

Exempel på vad du får göra, med intyg från sakkunnig:

 • Borra genomgående hål för elledningar, rör, bredband osv, och använda certifierad genomföring
 • Dra nya avloppsledningar genom att använda certifierat rostfritt avloppssystem
 • Täta hål efter gamla demonterade genomföringar genom att använda certifierade plåtar
 • Sätta in ny certifierad skyddsrumsdörr
 • Sätta in ny certifierad reservutgång
 • Sätta in ny certifierad genomföring för ventilation
 • Flytta fläktaggregat och uteluftskanaler genom att använda certifierade produkter

Exempel på vad du inte ska göra:

 • Borra hål i dörrar, reservutgångar och ventiler
 • Bila ner väggen och sätta in en vanlig dörr
 • Ta bort uteluftskanaler och sätta igen lufttillförseln till skyddsrummet
 • Svetsa fast hänglåsbeslag på skyddsrumsdörr
 • Riva ut gamla installationer och inte täta genomgående hål med certifierade produkter

Exempel på vad du ska undvika att göra:

 • Sätta kakel, golvmattor, innertak som inte är demonterbara vid skyddsrumskontrollen
 • Installera toalett, dusch, bastu och installationer i övrigt som inte är enkelt att demontera vid iordningställande av skyddsrummet.

Dela artikeln

Fråga oss!

Kontakta oss med dina frågor om skyddsrum och krisskydd.

Offertförfrågan

Behöver du får arbete utfört i ditt skyddsrum, eller iordningställa ett nytt? Vi lämnar gärna en offert!