Kunskapsbanken

Föreläggande om skyddsrum – så hanterar du det

Står du med ett föreläggande från MSB med obegriplig text om åtgärder av felaktigheter i skyddsrummet? Så här hanterar du ditt föreläggande på bästa sätt.

Till att börja med är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som sedan 2006 ansvarar för samtliga Sveriges skyddsrum.

För att kontrollera statusen på våra skyddsrum genomförs årligen kontroller på uppdrag av MSB där certifierade skyddsrumskontrollanter går igenom skyddsrummen. Kontrollen är kostnadsfri för fastighetsägaren.

Utifrån den kontrollen skickas ett föreläggande ut till skyddsrummets ägare som då är skyldig att åtgärda de fel och brister som angivits. Om man inte ser till att ha uppfyllt sin skyldighet inom angiven tidsram kan MSB utfärda vite. Du ska också ska vara medveten om att du enbart är skyldig att åtgärda de fel som finns angivna i föreläggandet, det går inte att göra tillägg i efterhand.

När skyddsrummet är godkänt får du som fastighetsägare ett Godkännandebevis från MSB.

Många av de komponenter som används i skyddsrum måste vara certifierade av MSB och märkta med SRG-nummer. Även de sakkunniga är certifierade med SRG-nummer. Det finns två nivåer, de med allmän behörighet får t ex genomföra skyddsrumskontrollen medan de med kvalificerad behörighet krävs för vissa åtgärder enligt utlåtandet.

När det gäller entreprenörer finns också SRG-nummer men det är inte ett krav att anlita en certifierad entreprenör.

På MSBs hemsida finns förteckning över skyddsrumssakkunniga och -entreprenörer/-leverantörer. Länk 

När du har fått en kallelse till kontroll av skyddsrum, skickas ut direkt från den kontrollant som ska genomföra kontrollen, medföljer en checklista över hur du måste förbereda dig.

Skyddsrumskontrollen

Ta skyddsrumskontrollen på allvar redan från början. Läs igenom checklistan noggrant och gå igenom ditt skyddsrum för att undersöka om allt är möjligt att inspektera. Se över förrådet för skyddsrumsutrustning och hör dig för med t ex fastighetsskötare om hen vet med sig att skyddsrumsmaterial finns på andra ställen. Om du inte hinner eller klarar uppgiften själv kan det vara lämpligt att anlita en skyddsrumsentreprenör som assisterar vid förberedelsen och även vid själva kontrollen.

Ju bättre förberedd du är desto mindre är risken för att kontrollen blir ofullständig och att du får ett föreläggande som är svårt för entreprenörer att tolka på rätt sätt.

När väl föreläggandet dyker upp läs igenom det för att bilda dig en uppfattning om vilka fel och brister som du ska åtgärda. Ta beslutet om du kan fixa det själv eller om du vill anlita en entreprenör. Skicka ut förfrågan så snabbt som möjligt för att kunna få arbetet utfört inom den tidsram MSB gett dig.  Det brukar röra sig om ca 3 månader från det du fått föreläggandet.

Läs mer om hur vi på BLP kan hjälpa dig som fått ett föreläggande.

Dela artikeln

Fråga oss!

Kontakta oss med dina frågor om skyddsrum och krisskydd.

Offertförfrågan

Behöver du får arbete utfört i ditt skyddsrum, eller iordningställa ett nytt? Vi lämnar gärna en offert!