Kunskapsbanken

Skyddsrumskontroll

Under våren utfördes mängder av skyddsrumskontroller på fastighetsägares egna initiativ och de brister som framkommit skall nu åtgärdas. Som BLP tidigare berättat om så har vi stött på bristfälliga kontroller därför är det viktigt att du som köpare av både kontroller och efterföljande åtgärder tar reda vilken skyddsrumskomptens leverantören har. MSB har gått ut och varnat för att de förekommer företag som inte uppträder seriöst. Det kan bli kostsamt direkt, men även på sikt när kontroller görs i MSB:s regi kan nya kostnader uppstå om anlitade entreprenörer haft för låg kompetens och därför inte upptäckt samtliga brister. Det innebär att du som kund kan få betala ett högre pris och ändå inte vara säker på att du har ett funktionsdugligt skyddsrum.

Dela artikeln

Fråga oss!

Kontakta oss med dina frågor om skyddsrum och krisskydd.

Offertförfrågan

Behöver du får arbete utfört i ditt skyddsrum, eller iordningställa ett nytt? Vi lämnar gärna en offert!