Kunskapsbanken

Effekterna av invasionen i Ukraina

Det har väl inte undgått någon att Rysslands invasion av Ukraina har ökat medvetandet om Sveriges civilförsvar. MSB såväl som vi aktörer i branschen får många påringningar och kontakter med oroliga och fundersamma människor.
Så vi försöker samla några av de vanligaste frågorna och svaren här. Vi har erfarenhet av frågor om skyddsrum sen mer än 40 år och svarar gärna på dem.

Vem ansvarar för att ställa iordning skyddsrummet?

 • I dagsläget är det fastighetsägarens ansvar.
 • Till deras hjälp finns det i förrådet ritning över skyddsrummet, monteringsanvisningar och det material som ska monteras.
 • All fredsinredning ska plockas bort och bäras ut, skyddsrummet ska vara betongrent.
 • Krigsinredningen sin fläktar, luftintag, ventiler etc ska monteras, vattenkärlen fyllas på. Alla öppningar i skyddsrummet ska tätas, dörrar och reservutgångar tätas med fogmassa. Det är viktigt att skyddsrummet blir helt tätt.

Om det finns skyddsrum i min fastighet, vad kan jag som fastighetsägare göra?

 • Först och främst, besök ditt skyddsrum. Kolla igenom hur det ser ut, städa och slänga undan onödiga saker. Gå igenom förrådet för skyddsrumsmaterial och kontrollera om materialet ligger kvar och ser fräscht ut. Om förrådet inte finns eller innehåller allt möjligt annat, gå en sväng i fastigheten och undersök om skyddsrumsmaterialet ligger på annan plats.
 • Kontrollera också att skyddsrumsskylten sitter på fasaden och är i gott skick. Det är den med orange fyrkant och blå trekant med texten skyddsrum.
 • Om du inte har ett dedikerat utrymme för skyddsrumsförråd, anordna det. Det är ett krav enligt skyddsrumsreglerna och kommer garanterat att bli en anmärkning vid nästa skyddsrumskontroll i alla fall. Varje skyddsrum ska ha ett eget förråd inne i skyddsrummet eller i direkt anslutning.
 • Fundera på om det gjorts några ombyggnader i fastigheten de senaste 20 åren. (Kontroll av skyddsrum minskade i frekvens 2000 så risken är stor att ditt skyddsrum inte fått någon kontroll sen dess). Kan något där ha påverkat skyddsrummet negativt?
 • Skaffa dig kunskap och information om vad som gäller för ditt skyddsrum. Bra info finns på msb.se/skyddsrum och Krisinformation.se. Även vi aktörer i branschen har bra och informativa sidor.
 • Det finns ingen anledning att i dagsläget utrymma skyddsrummet för att underlätta vid ett framtida iordningställande inför ett hotande krig. Satsa hellre på att göra upp en handlingsplan för hur ni ska agera när det blir skarpt läge.

Skyddsrumskontroll, vad är det?

 • Du som fastighetsägare har ett ansvar för att hålla skyddsrummet i din fastighet i funktionsdugligt skick som skyddsrum. För att försäkra sig om att du gör det utför MSB återkommande skyddsrumskontroller. Kontrollen är kostnadsfri för dig som fastighetsägare men du är tvingad att åtgärda anmärkningarna som anges i föreläggandet som utfärdas av MSB.
 • Skyddsrumskontrollen är omfattande och baseras på en 67-sidig checklista med kontrollpunkter.
 • Eftersom kontrollen av skyddsrum gått på sparlåga från 2000 till 2017 så ligger myndigheten efter med uppdraget. På grund av pandemin uppstod en paus där man med hänsyn till restriktionerna upphörde med skyddsrumskontroller under i princip andra halvan av 2020. Sen tillsattes en utredning och som en följd av det ersattes skyddsrumskontroller med skyddsrumstillsyner.
 • Skyddsrumstillsyn är den enklaste typen av kontroll. Det är endast en okulär kontroll och består av en sida med 13 checkpunkter. MSB använder den för att göra en ”inventering” av våra skyddsrum och bilda sig en uppfattning om deras status.

Statuskontroll, varför det?

 • Vi rekommenderar att ni utför en statuskontroll av skyddsrummet. Den genomgången är inte lika omfattande som myndighetsbesiktningen, 10 sidor istället för 67, men ni får ändå information om det finns allvarliga fel och brister i ert skyddsrum. Väljer ni att åtgärda anmärkningarna har ni ett skyddsrum som har en klart förbättrad skyddsförmåga än innan.
 • Statuskontrollen garanterar inte att ni klarar nästa skyddsrumskontroll utan anmärkningar, men de är definitivt färre och inte så omfattande.

Varför finns det inte skyddsrum i hela Sverige och till alla våra invånare?

 • Det har aldrig varit planen att bygga skyddsrum över hela Sverige. Man har gjort en strategisk bedömning och valt vilka områden som har störst risk för att vara utsatta i en krigssituation. Men det här är något som även det ingår i den utredning som Britt Bohlin leder. Ni kan läsa direktivet här: Regeringskansliet

Hur kan jag hitta var mitt närmaste skyddsrum finns?

Vad finns i skyddsrummen?

 • Först och främst fläktar, luftintag och filter för att få in frisk luft. Vattenkärl som rymmer tillräckligt för att räcka till 10 liter per person. Toalettkärl med sittring och avskärmningar för att få ett utrymme för toalettkärlet. I kärl per 30 personer. Verktygslåda med hammare, skruvmejsel, spett, grävspade mm för att dels riva ut fredsinredningen men även hjälpa till för att ta sig ut om skyddsrummet blivit blockerat av olika orsaker.
 • Det finns inga sängar, stolar, bord eller förnödenheter. Våra skyddsrum är i första hand avsedda att skydda under ett anfall, inte bo i under många dagar. Enligt MSB ska man klara sig där i tre dagar som mest.

Vad är lämpligt att ta med sig?

 • Batteriradio, batterificklampa, torrskaffning, mediciner, pengar, hygienartiklar, toalettpapper, nycklar, värdehandlingar, varma kläder. Tänk på att utrymmet är begränsat, så inte för mycket.

Varför får jag inte ta med mitt husdjur till skyddsrummet?

 • MSB svarar att det beror på hänsyn till allergiker och astmatiker. Men ni måste vara medvetna om att våra skyddsrum är avsedda för människor och dimensionerade för att räcka till för dessa. Utrymmet är inte stort, 0,75 m2 per person, så att få in även djur blir trångt och varmt.

Dela artikeln

Fråga oss!

Kontakta oss med dina frågor om skyddsrum och krisskydd.

Offertförfrågan

Behöver du får arbete utfört i ditt skyddsrum, eller iordningställa ett nytt? Vi lämnar gärna en offert!