Nyheter

BLP är ett företag i snabb förändring och aktiva i en bransch där det hela tiden händer mycket. Här samlar vi nyheter om vår verksamhet och världen omkring oss.

  • Förvärv av Roslöv

  • Nytt samarbete kring Personalskydd

  • Vi breddar vårt erbjudande!

  • Förvärv av Skyddsrumsunderhåll AB