Tryggheten i våra

Ram­avtal

Genom våra ramavtal inom skyddsrum och brandskydd får du full koll på vad service och underhåll kostar under avtalstiden. Det ger dig möjlighet att budgetera större investeringar samtidigt som du kan känna dig trygg med att vi hjälper er uppfylla myndighetskraven.

Varför teckna ramavtal?

Trygghet i att uppfylla myndighetskraven

Ni får en entreprenör som ni kollat upp och vet uppfyller de krav som myndigheter ställer på företag. Dessutom tryggheten i att veta att vi är kunniga på vårt område och garanterar att allt vi utför uppfyller gällande normer, lagar och förordningar.

Kontroll på kostnader

I avtalet anges fasta priser för timdebitering, rabattsats på prislista, fasta priser för olika paketlösningar. Ni vet att dessa priser gäller under avtalsperioden.

VIP-kund

Som ramavtalskund prioriteras ni i förhållande till övriga kunder. Vi är extra noga att verkligen försäkra oss om att era projekt blir utförda i tid och utan onödig kostnad för er.

Bekvämlighet

Du vet vem du ska kontakta när du behöver hjälp med skyddsrum eller brandskydd och slipper söka efter entreprenör. Tar du dessutom med våra serviceavtal i ramavtalet försäkrar du dig om att service utförs vid rätt tidpunkt utan att du behöver hålla koll.

Urval av kunder

Hur ser ett ramavtal ut?

Miljö och kvalitet spelar roll

Vi sätter alltid miljö och kvalitet i fokus när vi utför vårt arbete och våra tjänster. Våra arbetsområden är hårt reglerade när det gäller vilka produkter vi får använda. Det krävs att de är certifierade eller godkända av olika instanser. Utöver det använder vi de miljövänligaste produkterna och metoderna.

Dokumentation av allt vi gör

Alla arbeten vi utför redovisas i protokoll eller rapporter skriftligen. När vi tar fram ett åtgärdsförslag kan vi även lämna ett skriftligt anbud för att åtgärda de brister vi konstaterat.

Helhetsansvar för leveransen

Vi garanterar att allt arbete vi utför och det material vi levererar uppfyller gällande regler och lagar.

Alltid en personlig kontakt

Vi har en platt organisation och du får en personlig kontakt som känner till dig och ditt avtal. Det är enkelt att komma i kontakt med oss och du hittar alla våra kontaktuppgifter här på hemsidan.

Vanliga frågor och svar

Vilken uppsägningstid är det?

3 månader innan avtalstiden går ut, skriftligen.

Vilka tjänster kan ingå i avtalet?

 • Alla typer av tjänster som BLP entreprenad erbjuder genom BLP skyddsrum och BLP brandskydd ingår och utförs mot löpande timdebitering
 • Serviceavtal för årligt underhåll av brandtekniska installationer
 • Årlig egenkontroll av ert brandskydd (del av ert systematiska brandskyddsarbete SBA)
 • Övriga fasta tjänster som passar ditt behov
 • Fri telefonsupport, vid behov av besök på plats debiteras kostnad

Vilka avtalslängder har ni på ramavtalen?

Vi erbjuder 1- eller 3-årsavtal men rekommenderar att ni tecknar 3-årsavtal så att vi kan sätta oss in i er verksamhet initialt för att kunna leverera en fullgod tjänst.

Vem kan teckna BLPs ramavtal?

 • Fastighetsägare, förutom för enskild privatbostad.
 • Fastighetsförvaltare, fastighetsskötare, kort sagt alla företag som i någon form hanterar teknisk förvaltning av fastigheter
 • Byggföretag och installatörer

Vad händer om vi inte säger upp avtalet?

Oavsett ursprunglig avtalslängd förlängs avtalet med ett år i taget.

Hur tar ni betalt?

 • Avtalspriserna är knutna till index och regleras årligen.
 • En fast kostnad per år inkluderande fri telefonsupport och eventuella serviceavtal faktureras årligen.
 • Fasta priser för timdebitering för skyddsrumstekniker, brandskyddstekniker, arbetsledare och skyddsrumssakkunnig.
 • Fastställt procentpåslag när vi anlitar underentreprenörer eller konsulter
 • Prislista på de vanligaste komponenterna och en rabattsats

Har ni jourutryckning?

Dessvärre har vi inte avtal med en jourfirma som kan rycka ut. Men hamnar du i ett akut läge så försök få tag på oss. Vi gör vårt bästa för att försöka lösa problemet även om det är kväll eller helg. Men ingen garanti.

Fördjupa dig i vår kunskapsbank

Skribent: Björn Wallin

Tips till fastighetsägare med skyddsrum

Skribent: Göran Strandberg

10 tips om systematiskt brandskyddsarbete för flerbostadshus

Skribent: Lena Wallin

Föreläggande om skyddsrum – så hanterar du det

Offertförfrågan & kontakt

Vill du veta mer om hur ett ramavtal för dig kan se ut och vad det kostar? Varmt välkommen att ta kontakt med oss.