Starkare

Tillsammans

Ett partnerskap med BLP innebär att vi tillsammans hjälper varandra att göra och förbättra varandras affärer. Det görs genom ett nära samarbete som bygger på engagemang, förtroende och ett genuint intresse för affärsutveckling. Ett partnerskap kan ta sin början i en leverantörsrelation eller när två parter ser möjligheter att genom ett samarbete i leveransen öka kundnyttan.