Starkare

Tillsammans

Ett partnerskap med BLP innebär att vi tillsammans hjälper varandra att göra och förbättra varandras affärer. Det görs genom ett nära samarbete som bygger på engagemang, förtroende och ett genuint intresse för affärsutveckling. Ett partnerskap kan ta sin början i en leverantörsrelation eller när två parter ser möjligheter att genom ett samarbete i leveransen öka kundnyttan.

Våra partners

Skyddsprodukter i Sverige AB

BLP:s äldsta samarbetspartner är Skyddsprodukter, det ledande svenska specialistföretaget inom tillverkning och försäljning av skyddsrumsprodukter. Under årtionden har Skyddsprodukter försett oss på BLP med skyddsrumskomponenter. Genom vårt samarbete och gemensamma kunnande och kompetens har många kunder fått sina skyddsrumsutmaningar lösta på bästa sätt till konkurrenskraftiga priser.

Läs mer: www.skyddsrum.eu

Kontakt: info@skyddsrum.eu

Confidence AB

Confidence är vår partner när det gäller brandsäkerhetsteknik, exempelvis brandlarm och aspirerande detekteringssystem. Företaget har lång erfarenhet och hög kompetens inom sina specialområden och erbjuder rådgivning, produkter, tjänster samt finansieringslösningar. Vi drar nytta av deras djupa kunskaper om vilka krav som ställs på tekniska lösningar, vilket kommer våra kunder till del.

Läs mer: confidence.se

Kontakt: info@confidence.se

Eld & Vatten AB

Vi har ett nära samarbete med Eld & Vatten, som är ett kunskaps- och produktlösningsföretag som levererar när det gäller produkter för passivt brandskydd. Tillsammans med Eld & Vatten tar vi fram optimala lösningar för t ex brandsäker ventilation för fasad och takfot samt flam- och brandsäker ytbehandling med marknadens bästa produkter. Allt för att maximera säkerheten i våra kunders fastigheter.

Läs mer: eldochvatten.se

Kontakt: info@eldochvatten.se