skyddsrum

Skyddsrumstillsyn

Skribent: Tomas Engwall

Häromdagen fick jag en fråga om en anmärkning på ett skyddsrum efter en så kallad ”Skyddsrumstillsyn”. Frågan som ställdes var om det är ”obligatoriskt” att åtgärda anmärkningen!?

Svaret är enkelt – JA, det vill säga om man skall följa lag (2006:545) om skyddsrum – nedan är en del av vad lagen säger om fastighetsägarens skyldigheter………..

“4 kap. Fastighetsägares och nyttjanderättshavares skyldigheter
Ansvaret för att underhålla skyddsrum
1 §   Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum är skyldig att underhålla skyddsrummet och den utrustning som hör till skyddsrummet.”……….

Många fastighetsägare följer tyvärr inte gällande lagstiftning. Det rådande omvärldsläget har dock inneburit en viss förändring där man som fastighetsägare tydligare tar sitt ansvar i enlighet med gällande lagstiftning. Att öka funktionsdugligheten i det svenska skyddsrumsbeståndet leder till ett förbättrat befolkningsskydd för Sveriges invånare.

Andra artiklar

Skribent: Tomas Engwall

Stora skyddsrum

Skribent: Tomas Engwall

Inköp av skyddsrumstjänster

⟵ Tillbaka till alla artiklar