brandskydd

Varför finns rökluckor?

Skribent:

Skribent

Kravet på rökluckor infördes i Kungliga byggnadsstyrelsens anvisningar 1946:1: ”Trapphus bör vara försett med mot det fria vettande fönster eller röklucka, öppningsbar från bottenplanet”.

Dessa krav har sedan dess i princip inte förändrats.

Rökluckornas primära funktion är att vädra ut den skadliga brandgasen och underlätta Räddningstjänstens insats. Rökluckorna öppnas av Räddningstjänsten när de anländer till olycksplatsen, oftast via vev eller tryckknapp innanför entrén i trapphuset. Ibland öppnas rökluckorna automatiskt med hjälp av rökdetektorer.

Vikten av fungerande rökluckor

Med anledning av den tragiska olyckan på Kuddbygränd i Rinkeby den 25 juli 2009 har Boverket gjort en Utredning om alternativ för förbättrat brandskydd i trapphus i flerbostadshus (Dnr: 1239-2819/2009).

Sammanfattningsvis kom de fram till att olyckan som inträffade är ovanlig, uppskattningsvis 1 person per år omkommer i trapphus p.g.a. brand. Att ställa lagkrav på förbättringar av brandskyddet är inte motiverat då kostnaderna inte motsvarar nyttan. När det gäller rökluckorna säger man:

”Boverket vill dock understryka vikten av att befintliga rökluckor måste underhållas i enlighet med gällande lag. Fastighetsägare bör därför kontinuerligt se över och åtgärda sina befintliga rökluckor och kommunen bör i sin tillsyn särskilt uppmärksamma sådana brister”.

BLPs erfarenhet är att det fortfarande finns alltför många rökluckor som ingen har tittat till under en väldigt lång tid. Att kontrollera rökluckor och eventuellt modernisera dom är en billig livförsäkring.

Andra artiklar

Skribent: Tomas Engwall

Stora skyddsrum

Skribent: Tomas Engwall

Inköp av skyddsrumstjänster

⟵ Tillbaka till alla artiklar