Confidence AB

Confidence är vår partner när det gäller brandsäkerhetsteknik, exempelvis brandlarm och aspirerande detekteringssystem. Företaget har lång erfarenhet och hög kompetens inom sina specialområden och erbjuder rådgivning, produkter, tjänster samt finansieringslösningar. Vi drar nytta av deras djupa kunskaper om vilka krav som ställs på tekniska lösningar, vilket kommer våra kunder till del.