skyddsrum

Stora skyddsrum

Skribent: Tomas Engwall

Vad är ett befolkningsskyddsrum?

De flesta vet om att det finns skyddsrum i flerbostadshus och till exempel i skolor. Dessa skyddsrum benämns ofta som så kallade ”normalskyddsrum”. Den här typen av skyddsrum skiftar i storlek och inrymmer därför också olika antal personer. Normalskyddsrum finns i ett antal varierande skyddsrumstyper som till exempel SR15 eller TB78 vilka hör till olika tidsepoker när det byggdes skyddsrum i Sverige, vilket inte skett sedan 2002. Dessa skyddsrumstyper ansvarar fastighetsägaren för och att skicket är gott så att de är funktionsdugliga och kan iordningställas vid förhöjd beredskap.

När det gäller så kallade befolkningsskyddsrum så är de byggda för att inrymma ett stort antal personer och i vissa flera tusen. Städer och andra större tätorter byggde befolkningsskyddsrum för civilbefolkningen. De var avsedda att komplettera de skyddsrum som fastighetsägare var skyldiga att anlägga. I Stockholm finns till exempel ett befolkningsskyddsrum som ligger under Hötorget som i fredstid fungerar som ett parkeringsgarage. Många är utrustade med dieselgeneratorer för att få el och vissa har även egna borrade vattenbrunnar med stora ackumulatortankar. MSB har under våren sagt att man vill att befolkningsskyddsrummen ska ses över. Många av dem har under årens lopp inte varit underhållna och behöver därför kontrolleras och åtgärdas. BLP har utfört åtgärder i flera befolkningsskyddsrum bland annat i Marieberget som finns i Västerås.

Andra artiklar

Skribent: Tomas Engwall

Inköp av skyddsrumstjänster

Skribent: Tomas Engwall

Skyddsrumskontroll

⟵ Tillbaka till alla artiklar