skyddsrum

Statuskontroll skyddsrum

Skribent: Lena Wallin

Ska du köpa eller sälja en fastighet?

Då ska du kontrollera om det finns skyddsrum i fastigheten. Antingen kan du kolla via MSB skyddsrumskarta länk här eller skicka en fråga till skyddsrum@msb.se.

Om du har skyddsrum rekommenderar vi att en statuskontroll av skyddsrummen utförs. Då får både säljare och köpare en ögonblicksbild av i vilket skick skyddsrummet befinner sig. Det kan bli en obehaglig chock för en köpare om det visar sig att t.ex. ett stambyte utförts på ett felaktigt sätt. Även om myndighetskontrollen utförts i relativ närtid kan mycket ha hänt i skyddsrummet ändå.

En statuskontroll kan också vara intressant om du vet med dig att renoveringar utförts i fastigheten under de senaste 20 åren. Fram till 2017 låg frekvensen på kontroll av skyddsrum på en låg nivå och många fastighetsägare glömde bort att skyddsrummen fanns. Misstag gjordes och eftersom kontrollen släpade efter upptäcktes inte felen i tid för att göra upp med entreprenören som utfört det felaktiga uppdraget.

Är du orolig för vilket skick ditt skyddsrum är kan en statuskontroll vara ett bra steg att ta för att försäkra dig om att det har en godtagbar skyddsförmåga.

Statuskontroll

En statuskontroll är en enklare kontroll än den skyddsrumskontroll som utförs av myndigheten. Kontrollen får utföras av certifierade skyddsrumssakkunniga med allmän behörighet. Formulär för skyddsrumsyttrande hittar du här Länk till MSB. under Blanketter/Formulär/Formulär för statuskontroll.

Efter utförd statuskontroll skickar den sakkunnige in en rapport till MSB som registrerar den på aktuellt skyddsrum. Detta kan påverka den urvalsprocess som görs inför kommande myndighetskontroller. Om du åtgärdar anmärkningar efter statuskontrollen är det inte en garanti för att skyddsrummet klarar sig utan krav på åtgärder vid myndighetskontrollen. Den kontrollen är mer omfattande och tar längre tid att genomföra.

Statuskontrollen är något som du bekostar själv, ingen ersättning utgår från staten.

Vi erbjuder tjänsten

Väljer du BLP för att utföra statuskontrollen har vi flera skyddsrumssakkunniga allmän med stor erfarenhet av att arbeta i skyddsrum som entreprenör. De har alla genomfört många statuskontroller och andra tjänster som sakkunniga. Med deras gedigna kunskap om skyddsrum ökar också säkerheten att de gör en korrekt bedömning av vilka fel som måste åtgärdas och bekostas av fastighetsägaren och vilka fel som bör bekostas av staten i samband med en myndighetskontroll.

Dessutom kan vi ta fram ett anbud på att åtgärda de fel och brister som upptäcks. Antingen väljer du att åtgärda dem direkt eller reserverar medel i din budget för planerat underhåll.

Här kan du läsa mer om våra tjänster för skyddsrum.

Andra artiklar

Skribent: Tomas Engwall

Stora skyddsrum

Skribent: Tomas Engwall

Inköp av skyddsrumstjänster

⟵ Tillbaka till alla artiklar