brandskydd

Brandutbildningar

Skribent:

Skribent

Att utbilda sig inom Brandskydd, Första hjälpen, Utrymning, HLR och Heta arbeten är nyckeln till en trygg arbetsplats.

Dessutom är några av utbildningarna krav från arbetsmiljöverket och från försäkringsbolagen. Det behöver finnas ett skäligt brandskydd, det behöver finnas personal som vet hur man utför Första hjälpen och arbetar du med så kallade “Heta arbeten” behöver du veta hur du gör det på ett säkert sätt.

Utbildningarna blandar teori med praktiska övningar och leds av våra professionella instruktörer.

Här är utbildningarna vi erbjuder 

Systematiskt brandskyddsarbete
Grundläggande Brandkunskap
Brandfarliga Arbeten
Heta Arbeten
Första hjälpen och HLR
Vuxen HLR
Utrymningsledare

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete är inte bara viktigt, det finns krav och lagar som säger att man måste ha ett skäligt brandskydd. Det gäller alla organisationer, vare sig de är stora eller små.

Den här kursen uppfyller kraven i Lagen om Skydd mot olyckor, samt går igenom de allmänna råden från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Målgrupp: Alla olika typer av organisationer.
Antal deltagare: 1-15 personer
Plats: På ert företag
Kurslängd: Grundutbildning 4 timmar / Verksamhetsanpassning + 3 timmar
Intyg: Ett intyg utfärdas av utbildningsledaren vid kursens slut

Innehåll:

 • Lagar, förordningar och föreskrifter
 • Verksamhet – Fastighet/Byggnad – Organisation
 • Systematik inom Brandskydd
 • Brandkunskap
 • Brandrisker
 • Tekniskt brandskydd
 • Utrymning

Kursmaterial ingår till deltagarna.

Kontakta oss för bokning och prisförfrågan

Grundläggande Brandkunskap

Det bästa är alltid om en brand aldrig uppstår. Men om det börjar brinna på din arbetsplats är det viktigt att all personal har kunskap om hur de ska agera. En sådan kunskap kan både rädda liv och minska risken för skador på miljö och egendom.

I kursen får du teoretiska kunskaper blandat med praktiska övningar. Alla deltagare får bland annat testa på att släcka bränder med brandsläckare och brandfilt.

Målgrupp: Alla inom en personalkår
Antal deltagare: 1-20
Plats: På er arbetsplats eller i annan lokal
Kurslängd: 3 timmar
Intyg: Ett intyg utfärdas av utbildningsledaren vid kursens slut som gäller i fem år.

Innehåll:

 • Ansvar och Lagen om skydd mot olyckor
 • Systematiskt Brandskyddsarbete
 • Brandteori
 • Rädda-Varna-Larma-Släck
 • Att förebygga brand
 • Brandrisker Arbetsplats/Bostäder
 • Handbrandsläckare – Typer och användningsområden
 • Praktisk släckövning med handbrandsläckare och brandfilt
 • Utrymning

Kontakta oss för bokning och prisförfrågan

Brandfarliga Arbeten

Om du ska utföra någon typ av arbete som alstrar värme eller gnistor som kan orsaka brand, kräver försäkringsbolagen att du gått i en certifierad utbildning för brandfarliga heta arbeten.

I kursen får du en fördjupad kunskap i hur man förebygger brand. Kursen växlar teori med praktiska övningar med återkoppling till verkliga situationer.

Målgrupp: Tillståndsgivare, utförare och brandvakt vid brandfarliga heta arbeten.
Antal deltagare: 1-20 personer
Plats: På ert företag eller digitalt via Teams
Kurslängd: 6,5 timmar inklusive raster.
Intyg: Vid godkänt resultat på avslutande prov utfärdas certifikat som är giltigt i 5 år.

Innehåll:

 • Organisation och ansvar
 • Säkerhetsreglerna 0-13
 • Brandkunskap
 • Brandfarlig vara samt EX-miljö
 • Förebyggande åtgärder
 • Praktiska släckövningar
 • Tätskiktsarbete
 • Lagar, avtal och försäkringsvillkor
 • Kunskapsprov
 • Utvärdering och avslutning

Kursmaterial ingår till deltagarna.
Kontakta oss för bokning och prisförfrågan

Heta arbeten®

Om du ska utföra någon typ av arbete som alstrar värme eller gnistor som kan orsaka brand, kräver försäkringsbolagen att du gått i en certifierad utbildning för brandfarliga heta arbeten.

I kursen får du en fördjupad kunskap i hur man förebygger brand. Kursen växlar teori med praktiska övningar med återkoppling till verkliga situationer.

Målgrupp: Tillståndsgivare, utförare och brandvakt vid brandfarliga heta arbeten.
Antal deltagare: 1-20 personer
Plats: På ert företag eller digitalt via Teams
Kurslängd: 6,5 timmar inklusive raster.
Intyg: Vid godkänt resultat på avslutande prov utfärdas certifikat som är giltigt i 5 år.

Innehåll:

 • Organisation och ansvar
 • Säkerhetsreglerna 0-13
 • Brandkunskap
 • Brandfarlig vara samt EX-miljö
 • Förebyggande åtgärder
 • Praktiska släckövningar
 • Tätskiktsarbete
 • Lagar, avtal och försäkringsvillkor
 • Kunskapsprov
 • Utvärdering och avslutning

Kursmaterial ingår till deltagarna.
Kontakta oss för bokning och prisförfrågan

Första hjälpen och HLR

Att veta hur du ska agera vid nödsituation kan rädda liv. I den här kursen får deltagarna teoretisk och praktisk kunskap för olika nödsituationer som kan uppstå på en arbetsplats.

Att personalen i er verksamhet har kompetens inom första hjälpen och krisstöd är även ett krav från arbetsmiljöverket. Den här kursen uppfyller deras krav.

Målgrupp: Alla inom en personalkår
Antal deltagare: 1-12
Plats: På er arbetsplats eller i annan lokal
Kurslängd: 3-4 timmar
Repetitionsutbildning: Vartannat år
Intyg: Intyg utfärdas av HLR-rådet vid kursens slut

Innehåll:

 • Varför Första hjälpen?
 • L – Livsfarligt läge – Organisera och handla olycksplats
 • A – Andning – Skapa fria luftvägar
 • Att ringa 112
 • Om Hjärtstartare – Se och prova på
 • HLR – Hjärt och Lungräddning
 • B – Blödning – Att stoppa olika blödningar
 • C – Cirkulationssvikt – Förebygga och motverka
 • Luftvägsstopp – Buktryck / Heimlich manöver
 • Hastigt insjuknande i stroke, infarkt, epilepsi, diabetes, allergi.
 • Psykisk första hjälpen

Kontakta oss för bokning och prisförfrågan

Vuxen HLR

Att veta hur du ska agera vid hjärtstopp kan rädda liv. I den här kursen får deltagarna teoretisk och praktisk kunskap för att känna sig trygg med att utföra HLR vid hjärtstopp.

Att personalen i er verksamhet har kompetens inom första hjälpen och krisstöd är även ett krav från arbetsmiljöverket. Den här kursen uppfyller delar av dessa krav.

Målgrupp: Alla inom en personalkår
Antal deltagare: 1-12
Plats: På er arbetsplats eller i annan lokal
Kurslängd: 2 timmar
Repetitionsutbildning: Vartannat år
Intyg: Ett intyg utfärdas av HLR-rådet vid kursens slut.

Innehåll:

 • Varför HLR?
 • L – Livsfarligt läge – Organisera och handla olycksplats
 • A – Andning – Skapa fria luftvägar
 • Stabilt sidoläge
 • Att ringa 112
 • Om Hjärtstartare – Se och prova på
 • HLR – Hjärt och Lungräddning
 • Luftvägsstopp – Buktryck / Heimlich manöver

Kontakta oss för bokning och prisförfrågan

Utrymningsledare

I alla verksamheter ska så många utrymningsledare utses som behövs för att genomföra en trygg utrymning i händelse av brand. Utrymningsledare är de personer som ansvarar för att utrymningen sker på ett effektivt och säkert sätt.

I den här kursen får du en grundläggande utbildning i hur du ska agera vid utrymning och vad som förväntas av rollen som utrymningsledare.

Det är bra om flera personer ansvarar för utrymning i er verksamhet. Om du exempelvis har en byggnad med flera våningar ska man helst utse en eller två personer per våning.

Målgrupp: Den/de som ska leda utrymningen vid brand.
Antal deltagare: 1-10
Plats: På er arbetsplats eller i annan lokal
Kurslängd: 2 timmar
Intyg: Ett intyg utfärdas vid kursens slut.

Innehåll:

 • Ansvar och Lagen om skydd mot olyckor
 • Systematiskt Brandskyddsarbete
 • Utrymningsledarens uppgifter och ansvar
 • Brandteori
 • Rädda-Varna-Larma-Släck
 • Utrymningsstrategier
 • Brandceller
 • Handbrandsläckare – Typer och användningsområden
 • Utrymningsövning

Kontakta oss

  Systematiskt brandskyddsarbeteGrundläggande BrandkunskapBrandfarliga ArbetenHeta ArbetenFörsta Hjälpen och HLRVuxen HLRUtrymningsledare


  Andra artiklar

  Skribent: Tomas Engwall

  Stora skyddsrum

  Skribent: Tomas Engwall

  Inköp av skyddsrumstjänster

  ⟵ Tillbaka till alla artiklar