brandskydd

Brand­skydds­produkter

Skribent:

Skribent

Vi erbjuder brandskyddsprodukter för ett säkert brandskydd till olika typer av verksamheter som exempelvis bostadsrättsföreningar, företag och skolor.

Våra tjänster och produkter levererar vi med egen personal eller via kvalificerade samarbetspartners.

I den här artikeln presenterar vi de tjänster och produkter som vi erbjuder.

Du kan alltid höra av dig till oss om du har några frågor om ert brandskydd.

Rökluckor/Rökgasventilatorer

En röklucka ventilerar ut brandrök och brandgaser i händelse av brand. Vi säljer och monterar nya rökluckor och även underhåller befintliga rökluckor genom till exempel ett serviceavtal.

Brandsläckare

Vi tillhandahåller alla av typer brandsläckare beroende på vad brandsläckaren skall kunna släcka. Det kan till exempel vara lithiumjon batterier som fattat eld eller olja och el-brand.

Hänvisningsarmaturer

Hänvisningsarmaturer måste finnas för att man snabbt ska kunna orientera sig och komma ut ur byggnaden vid brand. Hänvisningsarmaturer lyser även om strömmen försvinner, eftersom det finns en batteribackup. Hänvisningsarmaturer finns bland annat i vindsförråd och källare där det kan bli svårt att hitta ut i mörkret.

Rökdetektorer

För att upptäcka brand i ett tidigt skede är rökdetektorer ett effektivt brandskydd. För vissa typer av verksamheter är det ett krav som till exempel på äldreboende, förskolor och hotell. Det kan också vara motiverat att installera i exempelvis tvättstugor och källargångar.

Sprinkler

Ett sprinklersystem kan vara ett bra brandskydd i ett flerbilsgarage. För vissa verksamheter är sprinkler ett krav. Det kan exempelvis vara butiker och centrumanläggningar.

Branddörrar

En branddörr krävs för varje separat brandcell, en branddörr skall kunna motstå brand under en viss given tid till exempel 30 eller 60 minuter. Exempel på var det krävs en branddörr kan vara i tvättstuga i ett flerbostadshus. Det kan också behövas i teknikutrymmen där el och undercentraler är placerade.

Brandtätning

Alla brandceller måste vara brandtätade i bland annat rör- och kabelgenomföringar. Om en brandcell inte är brandtät kan brand och rök spridas till andra delar av byggnaden.

Utrymningsplaner

Utrymningsplaner skall alltid finnas i kommersiella lokaler och byggnader, men bör även finnas i andra typer av verksamheter som exempelvis i flerbostadshus.

Stigarledningar

Stigarledningar är en typ av vattenledning för räddningstjänsten som skall finnas i byggnader över 24 meter och där räddningstjänsten kan ta ut sitt släckvatten.

Brandlarm

Ett brandlarm är oftast kopplat till en larmcentral. Verksamheter som kräver brandlarm är exempelvis skolor, äldreboende och idrottsanläggningar.

Brandskyddsdokumentation

Vid ny- och viss ombyggnation krävs att det upprättas en brandskyddsbeskrivning. Det kan till handla om en bostadsrättsförening som vill bygga en vindslägenhet och då bifoga en brandskyddsbeskrivning tillsammans med bygglovsansökan. Det kan också vara en privatperson som skall bygga ett garage. Eller så behöver man ett brandskyddstekniskt utlåtande för att kontrollera att en lokal uppfyller kraven för en viss verksamhet.

Insatsskåp

Ett insatsskåp är avsett för räddningstjänsten och innehåller en orienteringsritning. Det kan till exempel vara för flerbilsgarage med elbilar och laddstationer. Brand i lithiumjonbatterier avger en väldigt giftig brandrök och därför är det extra viktigt att vid brand i garage med elbilar ge räddningstjänsten all information de behöver för att göra en snabb insats.

Ett insatsskåp kan vara lämpligt för kommersiella lokaler där informationen i insatsskåpet kan vara avgörande för att rädda liv och ekonomiska värden

insatsskap

Serviceavtal

De flesta brandskyddsprodukter och installationer kräver underhåll och service för att upprätthålla funktionalitet. Med ett serviceavtal säkerställer du att brandskyddet är bra. Service skall göras minst en gång per år eller så ofta den specifika verksamheten kräver.

Systematiskt brandskyddsarbete – SBA

Vi kan vara behjälpliga med att göra en brandriskinventering i er verksamhet eller bostadsrättsförening. Vi kan också utföra brandskyddsronderingar.

Här har vi skrivit en artikel med 10 tips om systematiskt brandskyddsarbete för flerbostadshus.

Utbildning

Vi utbildar inom flera områden för säkerhet inom brandskydd, men även ger även andra utbildningar som till exempel HLR.

Här kan du läsa mer om våra brandutbildningar.

Kontakt

  Andra artiklar

  Skribent: Tomas Engwall

  Stora skyddsrum

  Skribent: Tomas Engwall

  Inköp av skyddsrumstjänster

  ⟵ Tillbaka till alla artiklar