brandskydd

Brand­skydds­dokumentation

Skribent: Tomas Engwall

I vissa sammanhang krävs det att man som ansvarig för brandskyddet upprättar någon form av brandskyddsdokumentation. Det kan till exempel vara i samband med ny- och ombyggnation, förändring av verksamhet eller att man i en lokal vill bedriva en viss typ av verksamhet som kräver brandskyddsdokumentation.

Brand­skydds­dokumentation

Vid ny-, om- eller tillbyggnad som är bygglovspliktig ställs det krav enligt Plan- och bygglagen på att det ska upprättas en Brandskyddsbeskrivning.

Bygglov krävs även vid verksamhetsändring där de brandtekniska kraven skiljer sig åt mellan verksamheterna. Det kan till exempel handla om en bostad som ändras till ett dagis eller liknande.

Alla byggnader ska sedan 1994 ha en brandskyddsdokumentation. För äldre byggnader där inga väsentliga förändringar har skett utgörs dessa relationshandlingar oftast av ritningsunderlag.

På ett sådant underlag finns bland annat ritningar på brandcellgränser och utrymningsvägar. I vissa fall saknas tyvärr dessa ritningar eller så har ombyggnationer eller layoutförändringar skett utan att ritningarna reviderats. BLP kan bistå i denna process så att ett säkert brandskydd upprättas och att brandskyddet följer de regler som den aktuella byggnaden skall användas till.

Brandtekniskt utlåtande

BLP kan även upprätta ett så kallat brandtekniskt utlåtande.

Ett brandtekniskt utlåtande kan man till exempel behöva när:

  • Man inte känner till vilken status brandskyddet har.
  • När man ska köpa en fastighet och vill kunna bedöma eventuella kostnader som kan uppkomma på grund av otillräckligt brandskydd.

Utrymningsplan

En utrymningsplan krävs alltid för kommersiella lokaler eller annan verksamhet såsom skolor och simhallar. Det ska finnas en utrymningsplan och tydlig information som säkerställer att alla kommer ut vid brand. BLP kan ta fram en utrymningsplan enligt Svensk standard SS 2875:2019.

 

 

Andra artiklar

Skribent: Tomas Engwall

Stora skyddsrum

Skribent: Tomas Engwall

Inköp av skyddsrumstjänster

⟵ Tillbaka till alla artiklar