brandskydd

Brandskydd för företag

Skribent:

Skribent

Vad är den vanligaste brandorsaken på skolor och förskolor? Vilka brandutbildningar bör man gå om man jobbar på hotell? Och vem ansvarar för brandskyddet i olika verksamheter?

I den här artikeln berättar Göran Strandberg, arbetsledare och brandtekniker med flera års erfarenhet i branschen, om vanliga brandorsaker, brandutbildningar och annat som kan vara bra att veta om brandskydd för företag.

Här kan du läsa om:

Brandskydd för skola och förskola

Vem är ansvarig för brandskyddet?

Vare sig det är en privat eller kommunal skolverksamhet är skyddet oftast styrt av kommunen. Brandskyddet går också under Lagen om skydd mot olyckor, vilket innebär att man behöver arbeta med Systematiskt Brandskyddsarbete.

På en skola är det rektorn som är ansvarig för att upprätthålla brandskyddet och på en förskola är det förskolechefen som har det yttersta ansvaret.

Vanliga brandorsaker i skola och förskola

Den vanligaste brandorsaken i skolor och förskolor är anlagda bränder.

På dagtid handlar det ofta om att någon tänt en brasa i papperskorgen på skolans toalett. På natten är det vanligare att man startar bränder i föremål som ligger runtomkring skolan.

Det är övervägande ungdomar som tänder eld på skolor. Ofta pratar man med ungdomarna efter att en skolbrand har skett, men det är också viktigt att jobba förebyggande med information och kunskap kring brand.

I skolor är även falsklarm vanligt förekommande. Det kan vara ungdomar som leker med tändstickor eller någon som trycker in larmknappen på skoj. En sådan utryckning är dyr för kommunen och även detta är bra att informera barnen och ungdomarna om.

Utrymning och brandövningar

Helst ska man utföra brandövningar var tredje månad. Ju mer man övar desto bättre sitter kunskapen när läget är skarpt.

Under en brandövning sätter man igång larmet och agerar som om det vore ett riktigt larm. Det betyder alltså att man lämnar alla sina tillhörigheter och går direkt ut till en förutbestämd samlingsplats.

Det ska finnas utrymningsplaner på alla skolor och förskolor. Utrymningsplanerna kanske framförallt är viktiga för personalen, då ungdomar och barn inte alltid är så intresserade. Men man kan gärna visa utrymningsplanerna för barnen och prata om vad informationen betyder.

Något annat som är viktigt är att hålla alla utrymningsvägar fria. Vid brand ska man inte behöva flytta på något eller riskera att bli inlåst.

Utbilda personalen i brandskydd och HLR

Att utbilda personalen i grundläggande brandskydd och HLR är A och O när det kommer till ett säkert brandskydd.

Vi erbjuder utbildningar i bland annat systematiskt brandskydd, grundläggande brandskydd och HLR. Här kan du läsa mer om våra olika brandutbildningar.

Brandskydd för hotell

hotell

Vem är ansvarig för brandskyddet på ett hotell?

På ett hotell är det ägaren som är ansvarig för brandskyddet.

Ägaren ansvarar för:

 • Att man arbetar med systematiskt brandskyddsarbete
 • Att listor och utrymningsplaner är uppdaterade.
 • Att alla gångar hålls fria.
 • Att all brandutrustning fungerar som den ska.
 • Att det finns utbildade utrymningsledare på varje våning.

Service av utrustningen behöver utföras en gång per år. Ett bra sätt att alltid hålla sitt brandskydd i bästa möjliga skick, samt hålla kostnaderna nere, är att teckna ett serviceavtal med ett brandskyddsföretag.

Här kan du läsa mer om hur vi på BLP jobbar med brandskydd och serviceavtal.

Vanliga brandorsaker på hotell

Den vanligaste brandorsaken på hotell är slarv.

Det kan exempelvis handla om att någon börjar röka på sitt hotellrum, vilket direkt triggar igång larmet. Det kan också vara att man glömmer stänga av bastun, att torktumlaren som ofta går kraftigt dygnet runt blir överhettad eller att någon glömt att stänga av kokplattan.

Problemet med just hotell är att man inte kan utbilda varenda gäst som kommer in på hotellet. Och eftersom det oftast är nya gäster varje dag, så är det olika personer som står för slarvet.

Det man kan göra är att informera om exempelvis kostnaden för falsk utryckning. Oftast är det hotellet som får stå för kostnaden, men om gästen tas på bar gärning med en cigarett i handen eller liknande, kan fakturan på runt 20-25k hamna hos dem.

Utrymning och brandövningar

På ett hotell behöver det finnas utrymningsplaner i alla korridorer och rum. När man arbetar med systematiskt brandskyddsarbete ingår det att gå regelbundna ronderingar. På ronderingarna ser man över så att utrymningsplaner finns och att de är hela, rena och tydliga.

På varje våning ska det finnas en utbildad utrymningsledare. Det är de som ansvarar för att resten av personalen vet vad de ska göra vid brand.

Det är en utmaning att öva på utrymning just när det kommer till hotell, eftersom man oftast har gäster på hotellet som inte vill vara med och öva.

Men vid skarpt läge är det viktigt att personalen vet hur de ska agera, speciellt med tanke på att de kommer ha gäster som kan reagera på olika sätt.

Vi på BLP kan komma ut och utbilda inom olika delar av brandskyddet på hotell. Vanligt för hotell är att man går i kursen för Utrymningsledare. Vi har också brandutbildningar i grundläggande brandkunskap, systematiskt brandskyddsarbete och HLR.

Brandsäkerhet på kontor

Vem är ansvarig för brandsäkerheten på kontor?

Den som bedriver verksamheten är ansvarig för att det finns ett skäligt brandskydd. Det innebär bland annat att man arbetar aktivt med systematiskt brandskyddsarbete.

På alla verksamheter behöver man utse en brandskyddsansvarig. Den personen ska se till så att:

 • Personalen vet var utrymningsvägar finns
 • Att det finns fungerande brandskyddsutrustning
 • Att utrymningsvägar är fria från föremål
 • Att regelbundet utbilda personalen i brandskydd

Den som är brandskyddsansvarig bör vara utbildad i grundläggande brandskydd och systematiskt brandskyddsarbete. På BLP håller vi i kurser antingen på plats hos företaget eller i våra egna lokaler. Här kan du läsa mer om våra brandutbildningar.

Vanliga brandorsaker på kontor

På kontor handlar det ofta om elbränder av olika slag. Det kan till exempel vara datorer, skrivare, spisar, kaffebryggare eller andra el-fel som orsakar bränderna.

Eftersom det är många olika saker som orsakar bränderna kan det vara svårt att stoppa det innan det sker. Därför är det extra viktigt att man har bra utrustning så som handbrandsläckare och brandfiltar utplacerade så att de alltid är nära till hands.

Många bränder på kontor sker under dagtid och då upptäcker man ofta dem i tid och kan släcka innan det orsakat större skador på egendomen.

Service av utrustningen behöver utföras en gång per år. Ett bra sätt att alltid hålla sitt brandskydd i bästa möjliga skick, samt hålla kostnaderna nere, är att teckna ett serviceavtal med ett brandskyddsföretag.

Här kan du läsa mer om hur vi på BLP jobbar med brandskydd och serviceavtal.

Utbilda personal i utrymning och brandkunskap

Det är viktigt att utbilda personalen i utrymning och grundläggande brandkunskap.

Vid brand ska alla veta hur de ska agera, och var de ska ta vägen vid utrymning. Att ha grundläggande brandkunskaper kan vara skillnaden på liv och död.

På BLP utbildar vi bland annat i grundläggande brandkunskap, HLR och utrymning. Utbildningarna sker antingen hos er, digitalt eller hos oss. Här kan du läsa mer om våra brandutbildningar.

Kontakta oss

Vi hoppas du fått nytta av artikeln och lärt dig mer om brandskydd för företag. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret nedan.

  Andra artiklar

  Skribent: Tomas Engwall

  Stora skyddsrum

  Skribent: Tomas Engwall

  Inköp av skyddsrumstjänster

  ⟵ Tillbaka till alla artiklar