brandskydd

Brandskydd för bostadsrättsförening

Skribent:

Skribent

I en bostadsrättsföreningen är det styrelsen som har det övergripande ansvaret för brandskyddet.

Men vad innebär det ansvaret och vilka krav och lagar finns det?

I den här artikeln går Göran Strandberg, arbetsledare och brandtekniker med flera års erfarenhet i branschen, igenom det du behöver veta om brandskydd för en bostadsrättsförening.

Här kan du läsa om:

Bostadsrättsföreningens ansvar

Som styrelsemedlem i en bostadsrättsföreningen behöver man ha koll på Lagen om skydd mot olyckor.

Det är den lagen som säger att varje fastighetsägare och bostadsrättsförening ansvarar för att det ska finnas ett skäligt brandskydd i fastigheten.

Det innebär att man har skyldighet att:

 • Se till att det finns utrustning för släckning av brand
 • Se till att det finns utrustning för livräddning vid brand.
 • Vidta åtgärder som behövs för att förebygga brand
 • Hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Vad som ingår i ett skäligt brandskydd beror på hur fastigheten är uppbyggd. Det beror också på när den byggdes.

Äldre fastigheter omfattas inte av de nya kraven. Trots det är det ändå viktigt att modernisera så mycket som möjligt eftersom ett bättre brandskydd kan skydda fastigheten mot stora och totalförstörande skador vid brand.

Och framförallt skyddar det människor från skador.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

För att se till så att brandskyddet uppfyller kraven, behöver man sätta upp rutiner för systematiskt brandskyddsarbete.

Det innebär regelbundna kontroller och dokumentation av brandskyddet. Det finns både till för att ni ska veta att ert brandskydd fungerar felfritt, men det är också något många försäkringsbolag kräver att man har gjort.

Vi har skrivit en artikel med 10 tips om systematiskt brandskyddsarbete för flerbostadshus.

Vanliga brandorsaker i flerbostadshus

I ett hus där det bor många människor, finns det också en del brandrisker. Många gånger beror det på oaktsamhet och den mänskliga faktorn.

Vi på BLP har identifierat några av de vanligaste brandorsakerna vid brand:

 • Levande ljus. Framför allt under november till januari.
 • Ljusslingor som hängs i gardiner. Även här är det högtryck under november till januari.
 • Anlagda bränder i källare och soprum. Ofta barn och ungdomar som inte riktigt tänkt sig för.
 • Batterier i hoverboard, el-sparkcyklar och el-cyklar kan fatta eld, något som blivit vanligare på senare tid då många använder dem.
 • Tekniska fel som exempelvis kylskåp, fläktar, spisar, ventilation och hissar.

Det är en bra idé att jobba mycket med information till boende om brandrisker och hur de undviker dem. Gärna hela året, men speciellt kring jul och nyår då många tänder ljus i sina hem.

Brandceller – Ett stort problem i många fastigheter

Brandceller finns överallt. Varje lägenhet är en egen brancell. Trapphuset är en annan.

Även källaren och vinden är enskilda brandceller. Tanken med brandceller är att isolera branden så att den inte sprider sig till hela huset.

Det är viktigt att brandcellerna är intakta för att stoppa rök och eld att sprida sig. Men många gånger när vi på BLP varit ute i fastigheter har vi sett att det finns stora hål i branddörrar och väggar vilket kan leda till onödigt stora skador vid brand.

Vanligtvis beror det på att olika yrkesgrupper varit inne i huset och av olika anledningar borrat hål. Det kan handla om att de dragit nya rör genom huset, men inte tätat runt dem.

Stambyte i fastigheten är också en vanlig orsak till skador på väggar och dörrar.

Brandsläckare, rökluckor, utrymningsvägar, brandvarnare och skyltar

Som nämnt ovan skiljer sig brandskyddet beroende på hur fastigheten är uppbyggd och när den byggdes.

Men här är några saker som alltid är bra att tänka på:

Brandsläckare

När en brand uppstår är det alltid bra att ha en brandsläckare nära till hands. På så sätt kan man skydda människor och fastighet från skador.

Här är några ställen där brandsläckare bör finnas:

 • Tvättstuga
 • Bastu
 • Uthyrningslägenhet
 • Vindsförråd
 • Källare

Det allra bästa är så klart om varje lägenhet har en egen brandsläckare. Det är ett av de billigaste sätten att skydda en fastighet vid brand.

Det finns olika typer av brandsläckare, men den med bäst släckningsförmåga är pulversläckaren. Det är viktigt att tänka på att den behöver vändas upp och ner en gång om året för att inte pulvret ska fastna.

Något annat som är bra att ha är brandfiltar.

Vi på BLP gör service på brandsläckare för er som har serviceavtal med oss.

Rökluckor

Om ni har rökluckor i fastigheten, behöver ni även se till så att de fungerar som de ska.

Du har ansvar för att:

 • Kontrollera rökluckorna regelbundet
 • Föra dokumentation över kontrollerna
 • Hålla rökluckorna i funktionsdugligt skick

Att underhålla och kontrollera rökluckorna är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet som är reglerat i Lagen om skydd mot olyckor.

Vi har skrivit en artikel om vanliga problem med rökluckor, och hur du löser problemen.

Utrymningsskyltar och nödbelysning

Vid brand kan det hända att elen stängs av, och då måste man kunna hitta ut i mörkret. Vid sådana tillfällen är utrymningsskyltar och nödbelysning av otroligt stor vikt.

Utrymningsskyltar bör finnas på dessa platser:

 • Garage
 • Trapphus
 • Källare
 • Vind
 • Tvättstuga

Även skyltarna behöver kontrolleras varje år. Vi på BLP har varit ute i fastigheter många gånger där skyltarna inte fungerat som de ska. Det ger en falsk säkerhet och det finns ingen anledning att inte fixa skyltarna.

Utrymningsvägar

I nya hus måste det vara två nödutgångar som är oberoende av varandra. Det är viktigt att komma ihåg att en nödutgång både är en utrymningsväg för människor, men också en väg in för räddningstjänsten.

Se till att utrymningsvägarna hålls fria och rena och att dörrarna enkelt kan öppnas.
Rökluckor

Även rökluckor behöver kontrolleras regelbundet, och är en del av det systematiska brandskyddsarbetet.

Det är viktigt att rökluckorna fungerar så som de ska, och att de kan öppnas vid händelse av brand.

Här har vi skrivit en artikel om rökluckor. I den går vi igenom vilka krav som finns. Vi berättar också om vanliga problem med rökluckor och hur du åtgärdar problemen.

Brandvarnare

Varje sekund räknas vid brand. Med en brandvarnare köper du dig tid genom att tidigt veta att det brinner någonstans. En brandvarnare ska sitta i taket och minst 50 cm från väggen.

Det ska finnas på varje våningsplan med max 12 meters mellanrum för bästa effekt.

Här är det viktigt att man som bostadsrättsförening utbildar alla som bor i fastigheten så att de förstår vikten av att ha en brandvarnare i sitt hem. Det bästa är att placera den i nära anslutning till sovrummet, så att man enkelt hör den och vaknar om den skulle tjuta på natten.

Spontanevakueringar – En livsfara

Ett vanligt misstag många människor gör är att de spontanevakuerar vid brand. Det är inte så konstigt, när brandlarmet tjuter vill man komma därifrån.

Men det kan i många fall vara farligare att lämna bostaden. Lägenheten fungerar nämligen som en egen brandcell, och öppnar du dörren släpper du in de farliga brandgaserna.

Att springa ut i ett rökfyllt trapphus är aldrig en bra idé och därför är det viktigt att utbilda och informera boende i fastigheten om hur en brandcell fungerar och varför de ska stanna kvar i lägenheten tills räddningstjänsten kommer.

Brand i garage med elbilar

Elbilar blir allt vanligare och många fastighetsägare installerar laddplatser för dem i sina garage. Men en brand i garage med elbilar kan snabbt bli farlig för människor som befinner sig i närheten.

Här har vi skrivit en artikel om vad som är viktigt att tänka på för dig som har ett garage med plats för elbilar.

Teckna ett serviceavtal

Det kan vara svårt att själv avgöra vilka åtgärder man behöver vidta för att ha ett skäligt brandskydd.

Om er bostadsrättsförening bestämmer er för att teckna ett serviceavtal kommer brandskyddsföretaget ni anlitar kunna hjälpa er att gå igenom ert brandskydd från topp till tå.

Man kan ha avtal för olika delar av brandskyddet. Det finns avtal som till exempel bara rör service av rökluckor. I de fallen kommer brandskyddsföretaget ut och ser över fastighetens rökluckor specifikt. De kontrollerar att den öppnas lätt och att den är installerad på rätt sätt.
Om det gäller elektriska rökluckor med hållmagneter kollar de även att strömmen når fram till hållmagneten och att batterierna har rätt värden.

Man kan också teckna ett avtal som gäller allt brandskydd i fastigheten. Då kommer brandskyddsföretaget ut en gång per kvartal för kontroller och en gång per år för service. Det kan variera beroende på hur avtalet ser ut.

När brandskyddsföretaget kommer ut tar de alltid kontakt med kunden innan.

Man behöver inte vara på plats när kontrollerna utförs, men de behöver se till så att de som ska kontrollera fastigheten kan ta sig in.

Efter varje kontroll och service får man ett serviceprotokoll där man tydligt ser vad som har gjorts och om några åtgärder behöver vidtas.

Vill du veta mer om våra serviceavtal?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

  Andra artiklar

  Skribent: Tomas Engwall

  Stora skyddsrum

  Skribent: Tomas Engwall

  Inköp av skyddsrumstjänster

  ⟵ Tillbaka till alla artiklar