brandskydd

Årlig service av rökluckor

Skribent:

Skribent

För att leva upp till standarden för service av rökluckor är det bekvämt att teckna ett årligt serviceavtal med oss.

Då slipper ni fundera på när och hur servicen ska utföras, vi håller koll och ser till att den sker. Ni kan också känna er trygga med att servicen utförs av utbildad personal som har gedigna kunskaper om hur rökluckan fungerar och säkerställer funktionen.

I vårt avtal ingår att vi utför en grundlig service av rökluckorna en gång per år. Detta dokumenteras i ett protokoll över utförd service samt ett åtgärdsförslag för de fel och brister som upptäckts. Och självklart kan vi avhjälpa dessa brister om ni så önskar.

Om ni försäkrar er om att era rökluckor är ordentligt servade så vet ni också att de kommer att fungera i händelse av brand. Dessutom minskar ni följdskador för både människor och fastigheten.

Andra artiklar

Skribent: Tomas Engwall

Stora skyddsrum

Skribent: Tomas Engwall

Inköp av skyddsrumstjänster

⟵ Tillbaka till alla artiklar