brandskydd

Rökluckor – Allt du behöver veta

Skribent:

Skribent

Vad finns det för regler kring rökluckor? Och hur gör man om rökluckan inte fungerar som den ska?

I den här artikeln går vår brandtekniker Göran Strandberg igenom regler kring rökluckor och varför det är viktigt med underhåll av dem. Han beskriver också vanliga problem med rökluckor, och hur du åtgärdar dem.

Regler rökluckor

Du som äger en fastighet är ansvarig för att det ska finnas ett skäligt brandskydd. Det innebär att du på vissa ställen, exempelvis i trapphus, behöver ha rökluckor.

Du har ansvar för att:

 • Kontrollera rökluckorna regelbundet
 • Föra dokumentation över kontrollerna
 • Hålla rökluckorna i funktionsdugligt skick

Att underhålla och kontrollera rökluckorna är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet som är reglerat i Lagen om skydd mot olyckor.

Här kan du läsa mer om systematiskt brandskyddsarbete.

Kravet på rökluckor infördes i Kungliga byggnadsstyrelsens anvisningar 1946:1:

”Trapphus bör vara försett med mot det fria vettande fönster eller röklucka, öppningsbar från bottenplanet.”

Kraven har sedan dess i princip inte förändrats.

Vanliga problem med rökluckor och hur du åtgärdar problemen

Det finns många olika sorters rökluckor och därmed många olika problem de kan drabbas av.

Genom årlig service av rökluckorna kan man lösa det mesta. Då kan man snabbare åtgärda mindre problem som utan insats kan växa sig stora och dyra.

Rökluckorna går under olika typer från A-E och här går vi igenom vanliga fel med de olika typerna och hur du åtgärdar felen.

Röklucka i trapphus – Typ A

De här rökluckorna är vanliga i äldre fastigheter. De sitter i trapphusets undertak och luckan öppnas nedåt.

Ovanför rökluckan går ett schakt upp till taket där röken ventileras ut.

Rökluckan är nästan alltid styrd av en vajer som leder ner till entrén. Där kan man öppna den med hjälp av en vev som sitter i en frontlucka försedd med skylten “Röklucka”

Vanliga fel på rökluckor typ A

 • Damm och smuts samlas ovanpå luckan som täpper till springorna runt rökluckan. Eller så har någon själv tätat runt rökluckan för att komma ifrån ljud och drag.
 • Vajern går av på grund av rost eller slitage.
 • Någon tar veven och därför kan man inte öppna rökluckan.
 • Luckan är igenmålad.
 • Någon har försökt ventilera i trapphuset genom att sätta fast något mellan luckan och ramen.
 • Luckan har svällt på grund av fukt och kan därför inte öppnas

Åtgärder

En vanlig service kan åtgärda de allra flesta problem. Under en service kan man också välja att byta ut smältsäkringar, vajrar, frontluckor och vev.

Det är också bra att:

 • Byta ut vajerstyrningen vid skada eller rostangrepp. Vajern utsätts för stora påfrestningar och genom att byta ut den ofta säkerställer du luckans funktion.
 • Byt ut vajern mot en hållmagnet. I stället för vev har du då en tryckknapp i frontluckan. Dock finns det många olika sorters rökluckor och det fungerar inte på alla.
 • Byt ut rökluckan mot en modernare lucka som är isolerad, tätad och har en tryckknapp i stället för vev. Här kan du läsa mer om varför det är bra att modernisera rökluckan. 

Röklucka tak – Typ B

De här rökluckorna sitter monterade på tak med en lucka som faller neråt.

Det finns olika varianter av rökluckan till exempel:

 • Med ljusinsläpp
 • Utan ljusinsläpp
 • Styrd av vajer med draghandtag från entrén
 • Styrd av hållmagnet där man öppnar luckan med en knapp från entrén
 • Gasdämpning
 • Draghandtag för att öppna luckan utifrån

Luckorna ska enligt lag vara försedda med nedstörtningsskydd, så att man inte faller ned då luckan är i öppet läge.

Vanliga fel på rökluckor typ B

 • Vajern går av på grund av rost eller slitage
 • Hållmagneten är trasig
 • Batteribackup saknas eller är trasig
 • Gasdämparna är skadade
 • Smältsäkringarna är inte utbytta på över tio år
 • Rökluckan är skev och sluter sig inte tätt mot ramen
 • Nedstörtningsskydd saknas
 • Luckan har svällt på grund av fukt och kan därför inte öppnas
 • Skador på sargen

Åtgärder

En vanlig service kan åtgärda de allra flesta problem. Under en service kan man också välja att byta ut smältsäkringar, vajrar, frontluckor och vev.

Det är också bra att:

 • Byta ut vajerstyrningen vid skada eller rostangrepp. Vajern utsätts för stora påfrestningar.
 • Byt ut vajern mot en hållmagnet. I stället för vev har du då en tryckknapp i frontluckan. Dock finns det många olika sorters rökluckor och det fungerar inte på alla.
 • Byt ut rökluckan mot en modernare lucka som är uppåtgående, isolerad, försedd med motor, har gasdämpning i locket och regleras med tryckknapp. Här kan du läsa mer om varför det är bra att modernisera rökluckan.

Röklucka tak – Typ C

Den här rökluckan sitter monterad på taket och öppnas uppåt.

Det finns olika varianter av rökluckan till exempel:

 • Med ljusinsläpp
 • Utan ljusinsläpp
 • Enkla lock
 • Dubbla lock
 • Slätt lock
 • Kupolformat lock
 • Styrd av vajer med draghandtag från entrén
 • Styrd av hållmagnet där man öppnar luckan med en knapp från entrén
 • Motorstyrd lucka
 • Draghandtag för att öppna luckan utifrån

Luckorna ska enligt lag vara försedda med nedstörtningsskydd, så att man inte faller ned då lucka är i öppet läge.

Vanliga fel på röklucka typ C

 • Vajern går av på grund av rost eller slitage
 • Hållmagneten är trasig
 • Motorn är trasig
 • Batteribackup saknas eller är trasig
 • Gasdämparna är för gamla
 • Någon tar veven och därför kan man inte öppna luckan.
 • Smältsäkringarna är defekta
 • Rökluckan är skev och sluter sig inte tätt mot ramen
 • Nedstörtningsskydd saknas
 • Luckan har svällt på grund av fukt och kan därför inte öppnas
 • Skador på sargen

Åtgärder

En vanlig service kan åtgärda de allra flesta problem. Under en service kan man också välja att byta ut smältsäkringar, vajrar, frontluckor och vev.

Det är också bra att:

 • Byta ut vajerstyrningen vid skada eller rostangrepp. Vajern utsätts för stora påfrestningar och genom att byta ut den säkerställer du luckans funktion.
 • Byt ut vajern mot en hållmagnet. I stället för vev har du då en tryckknapp i frontluckan. Dock finns det många olika sorters rökluckor och det fungerar inte på alla.
 • Byt ut rökluckan mot en modernare lucka som är uppåtgående, isolerad, försedd med motor, har gasdämpning i locket och regleras med tryckknapp. Här kan du läsa mer om varför det är bra att modernisera rökluckan.

Röklucka i ventilationskanal – Typ D

Den här typen av röklucka sitter i taket och ibland på väggen i trapphuset. Det finns olika varianter av rökluckan med fallande luckor eller pivothängda. Bakom rökluckan går ett schakt upp till taket där röken ventileras ut.

Det är vanligt att det sitter ett galler framför luckan.

Rökluckan är nästan alltid styrd av en vajer eller hållmagnet från entrén. Där kan man öppna den med hjälp av ett draghandtag eller tryckknapp som sitter i en frontlucka försedd med skylten “Röklucka”

Vanliga fel på röklucka typ D

 • Vajern går av på grund av rost eller slitage
 • Hållmagneten är trasig
 • Rökluckan är skev och sluter sig inte tätt mot ramen
 • Smältsäkringarna är defekta
 • Damm och smuts samlas ovanpå luckan som täpper till springorna runt rökluckan. Eller så har någon har själv tätat runt rökluckan för att komma ifrån ljud och drag.
 • Någon har försökt ventilera i trapphuset genom att sätta fast något mellan luckan och ramen.

Åtgärder

En vanlig service kan åtgärda de allra flesta problem. Under en service kan man också välja att byta ut smältsäkringar, vajrar, frontluckor och vev.

 • Byta ut vajerstyrningen vid skada eller rostangrepp. Vajern utsätts för stora påfrestningar och genom att byta ut den säkerställer du luckans funktion.
 • Byt ut vajern mot en hållmagnet. I stället för vev har du då en tryckknapp i frontluckan. Dock finns det många olika sorters rökluckor och det fungerar inte på alla.
 • Byt ut rökluckan mot en modernare lucka som är isolerad, tätad, har gasdämpning i locket och har en tryckknapp istället för vev. Här kan du läsa mer om varför det är bra att modernisera rökluckan.
 • Byt ut rökluckan mot ett modernt brandspjäll som regleras med hållmagnet och tryckknapp innanför entrén

Röklucka i fasad – Typ E

Den här typen av röklucka sitter på väggen i trapphuset.

Det finns olika varianter av rökluckan till exempel:

 • Med eller utan ljusinsläpp
 • Styrd av vajer där man öppnar luckan med draghandtag
 • Styrd av hållmagnet där luckan öppnas med tryckknapp
 • Styrd av motor där luckan öppnas med tryckknapp.

Vanliga fel med röklucka typ E

 • Vajern går av på grund av rost eller slitage
 • Hållmagneten är trasig
 • Rökluckan är skev och sluter sig inte tätt mot ramen
 • Någon tar veven och därför kan man inte öppna luckan.
 • Smältsäkringarna är defekta
 • Gasdämparna är för gamla
 • Motorn är trasig

Åtgärder

En vanlig service kan åtgärda de allra flesta problem. Under en service kan man också välja att byta ut smältsäkringar, vajrar, frontluckor och vev.

 • Byta ut vajerstyrningen vid skada eller rostangrepp. Vajern utsätts för stora påfrestningar och genom att byta ut den ofta säkerställer du luckans funktion.
 • Byt ut vajern mot en hållmagnet. I stället för draghandtag har du då en tryckknapp i frontluckan. Dock finns det många olika sorters rökluckor och det fungerar inte på alla.
 • Byt ut rökluckan mot en modern lucka försedd med motor, har gasdämpning i locket och regleras med tryckknapp istället för draghandtag. Här kan du läsa mer om varför det är bra att modernisera rökluckan.
 • Byt ut rökluckans motor mot hållmagnet och batteribackup

Modernisera äldre rökluckor

Många rökluckor har suttit ända sedan huset byggdes och är därför väldigt slitna. En kalkylerad livslängd för en röklucka är 30 år. I många fall kan det då vara värt att modernisera rökluckorna.

Det kan du göra genom att:

 • Komplettera med elstyrning
 • Förnya genom att sätta dit en motor
 • Byta ut rökluckan helt och hållet.

Genom att byta ut rökluckan helt till en modern variant kan du uppnå bättre klimat i trapphuset och enklare underhåll av rökluckorna framöver. Moderna rökluckor är också tryggare om brand skulle uppstå.

Det är inte alla rökluckor som kan bytas ut. Det kan exempelvis bero på luckans placering.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för konsultation om rökluckorna i din fastighet kan moderniseras.

Årlig service av rökluckor

Det kan vara svårt att själv veta hur rökluckorna ska underhållas för att uppfylla kraven från myndigheter.

För att leva upp till standarden för service av rökluckor är det därför bekvämt att teckna ett årligt serviceavtal med oss.

Vi jobbar med olika typer av företag och bostadsrättsföreningar.

Då slipper ni fundera på när och hur servicen ska utföras. Vi håller koll och ser till att den sker. Ni kan också känna er trygga med att servicen utförs av utbildad personal som har gedigna kunskaper om hur rökluckan fungerar.

I vårt avtal ingår att vi utför en grundlig service av rökluckorna en gång per år. Detta dokumenteras i ett protokoll över utförd service samt ett åtgärdsförslag för de fel och brister som upptäckts. Vi kan självklart också hjälpa till att åtgärda bristerna.

Om ni försäkrar er om att era rökluckor är ordentligt servade så vet ni också att de kommer att fungera i händelse av brand. Dessutom minskar ni följdskador på både människor och fastigheten.

  Andra artiklar

  Skribent: Tomas Engwall

  Stora skyddsrum

  Skribent: Tomas Engwall

  Inköp av skyddsrumstjänster

  ⟵ Tillbaka till alla artiklar