brandskydd

5 vanliga röklucksproblem och hur du åtgärdar dem

Skribent: Göran Strandberg

Det vanligaste problemet med rökluckor är bristande underhåll

Här nedan har vi tagit upp vanliga röklucksproblem vi ofta stöter på, variationen på rökluckor är stor och därmed även problemställningarna. Men det finns lösningar på det mesta, hör av er till oss så gör vi vårt bästa.

Som ni kommer att läsa klarar man de flesta röklucksproblemen genom att årligen serva sina rökluckor. Då vet man att rökluckan fungerar när det behövs och man får kontroll på att smältsäkringar, batterier och gasdämpare är i god kondition.

Men många rökluckor har suttit i många år, ända sen huset byggdes, och dom är slitna och ålderstigna. Det kan vara värt att göra en modernisering av rökluckan, komplettera med elstyrning, motordrift eller byta ut hela rökluckan till en modern variant. På så vis kan man både uppnå bättre klimat i trapphuset och enklare underhåll framöver samt tryggare funktion när branden utbryter.

Typ A, fallande lucka monterad i schakt

Luckans funktion

En röklucka som är vanlig i äldre fastigheter, sitter i undertaket i trapphuset och öppnas neråt. Finns varianter med fallande luckor och pivothängda. Ovanför rökluckan går ett schakt upp tlill taket där brandgasen (röken) ventileras ut. Rökluckan är nästan alltid styrd av vajer som manövreras nere i entrén med hjälp av en vev som sitter innanför frontluckan försedd med skylten ”Röklucka”. Vajern går i de flesta fall i ett rör som leder från manöverhuset upp till rökluckan, men kan ibland gå fritt över vinden i isoleringen och dessutom passera flera krökar på vägen.

Felkällor

 • Ovanpå rökluckan samlas väldigt ofta damm och smuts från schaktet som även tätar till springorna runt rökluckan (det finns sällan tätningslister på dessa luckor). Ibland har man på eget bevåg tätat runt rökluckan med typ silikon för att komma ifrån ljud och drag.
  Vajern går av, rostar sönder, nöts av eller slits sönder då någonting hakat upp sig.
 • Frontluckan till manöverhuset bryts upp och förstörs, veven försvinner så man inte kan öppna rökluckan.
 • Rökluckan är rostig och skev och sluter inte längre tätt mot ramen.
 • Man försöker ordna ventilation i trapphuset genom att ställa upp rökluckan genom att sätta något mellan lucka och ram.
 • Luckor som svällt på grund av fukt och på så sätt hindrar luckan från att öppna.

Åtgärdsförslag

 • En normal service åtgärdar de flesta av ovanstående problem. Som tillägg utförs byte av smältsäkringar, vajrar, frontluckor och vevar. Vad som kan uppstå efter service är att rökluckan är ren och då återkommer ljud- och dragproblematiken.
 • En vajerstyrd röklucka är alltid en osäkerhetsfaktor då vajern utsätts för stora påfrestningar på sin väg mellan vev och röklucka. Vår rekommendation är att byta bort vajerstyrningen så ofta det går. Förenklar framtida underhåll och säkerställer rökluckans funktion.
 • Man byter bort vajern mot en hållmagnet med batteribackup och tryckknapp nere i manöverhuset. Kabeln dras i vajerröret. Det finns många olika typer av rökluckor, så det är inte säkert att det går att göra på just din röklucka.
 • Ett annat alternativ är att byta ut hela rökluckan mot en modern röklucka som är isolerad, försedd med tätningslist, har gasdämpning i locket och regleras med hållmagnet och tryckknapp innanför entrén. Med den lösningen får man också ett bättre klimat i trapphuset, inget drag och inga störande ljud. Passar i de allra flesta fall rökluckor av typ A och typ D. Ibland kan rökluckans placering i trapphuset vara ett hinder för att använda utbytesluckan.

Typ B, fallande lucka monterad på tak

Luckans funktion

Rökluckan sitter monterad på taket och faller neråt. Finns varianter med och utan ljusinsläpp, brandgasen (röken) ventileras ut direkt på taket. Rökuckan kan vara styrd av vajer som manövreras nere i entrén med hjälp av en vev som sitter innanför frontluckan försedd med skylten ”Röklucka”. Vajern går i de flesta fall i ett rör som leder från manöverhuset upp till rökluckan, men kan ibland gå fritt över vinden i isoleringen och dessutom passera flera krökar på vägen. Den kan även manövreras av hållmagnet med batteribackup och tryckknapp nere i entrén. Det finns dessutom ett draghandtag så att rökluckan kan öppnas utifrån via taket.

De flesta rökluckor ska vara försedda med nedstörtningsskydd, enligt lag, men undantag finns.

Ibland förekommer gasdämpning för luckans öppnande.

Felkällor

 • Vajern går av, rostar sönder, nöts av eller slits sönder då någonting hakat upp sig.
 • Hållmagneten är trasig
 • Batteribackup saknas eller är trasig. Batterierna är för gamla
 • Gasdämparna är för gamla
 • Frontluckan till manöverhuset bryts upp och förstörs, veven försvinner så man inte kan öppna rökluckan.
 • Alltsom oftast sitter det smältsäkringar på dessa rökluckor, märkta med årtal och gradtal, som ska bytas vart tionde år.
 • Rökluckan är trasig eller skev och sluter inte längre tätt mot ramen
 • Nedstörtningsskydd saknas
 • Luckor eller sarger som svällt på grund av fukt och på så sätt hindrar luckan från att öppna.
 • Skador på sarg.

Åtgärdsförslag

En normal service åtgärdar de flesta av ovanstående problem. Som tillägg utförs byte av smältsäkringar, vajrar, gasdämpare, hållmagnet, frontluckor och vevar.

En vajerstyrd röklucka är alltid en osäkerhetsfaktor då vajern utsätts för stora påfrestningar på sin väg mellan vev och röklucka. Vår rekommendation är att byta bort vajerstyrningen så ofta det går. Förenklar framtida underhåll och säkerställer rökluckans funktion.

Man byter bort vajern mot en hållmagnet med batteribackup och tryckknapp nere i manöverhuset. Kabeln dras i vajerröret. Det finns många olika typer av rökluckor, så det är inte säkert att det går att göra på just din röklucka.

Ett annat alternativ är att byta ut hela rökluckan mot en modern röklucka som är uppåtgående, isolerad, försedd med motor, har gasdämpning i locket och regleras med tryckknapp innanför entrén. Med hjälp av motorn öppnar och stänger man luckan enkelt. Kan även användas för att ventilera trapphuset. Rökluckan kan som alternativ förses med hållmagnet och batteribackup istället för motor.

Typ C, uppåtgående lucka monterad på tak

Luckans funktion

Rökluckan sitter monterad på taket och öppnas uppåt. Finns varianter med och utan ljusinsläpp, enkla och dubbla lock, släta och kupol. Brandgasen (röken) ventileras ut direkt på taket. Rökuckan kan vara styrd av vajer som manövreras nere i entrén med hjälp av en vev som sitter innanför frontluckan försedd med skylten ”Röklucka”. Vajern går i de flesta fall i ett rör som leder från manöverhuset upp till rökluckan, men kan ibland gå fritt över vinden i isoleringen och dessutom passera flera krökar på vägen. Den kan även manövreras av hållmagnet med batteribackup och tryckknapp nere i entrén.

Det finns dessutom ett draghandtag så att rökluckan kan öppnas utifrån via taket. Rökluckan kan också manövreras av motor som styrs via tryckknapp innanför entrén. Då förekommer även styrenheter och batteribackup med.

De flesta rökluckor ska vara försedda med nedstörtningsskydd, enligt lag, men undantag finns.

Felkällor

 • Vajern går av, rostar sönder, nöts av eller slits sönder då någonting hakat upp sig.
 • Hållmagneten är trasig
 • Batteribackup saknas eller är trasig. Batterierna är för gamla
 • Gasdämparna är för gamla
 • Motorn är trasig
 • Frontluckan till manöverhuset bryts upp och förstörs, veven försvinner så man inte kan öppna rökluckan.
 • Alltsom oftast sitter det smältsäkringar på dessa rökluckor, märkta med årtal och gradtal, som ska bytas vart tionde år.
 • Rökluckan är trasig eller skev och sluter inte längre tätt mot ramen
 • Nedstörtningsskydd saknas
 • Luckor eller sarger som svällt på grund av fukt och på så sätt hindrar luckan från att öppna.
 • Skador på sarg

Åtgärdsförslag

En normal service åtgärdar de flesta av ovanstående problem. Som tillägg utförs byte av smältsäkringar, vajrar, gasdämpare, hållmagnet, frontluckor och vevar.

En vajerstyrd röklucka är alltid en osäkerhetsfaktor då vajern utsätts för stora påfrestningar på sin väg mellan vev och röklucka. Vår rekommendation är att byta bort vajerstyrningen så ofta det går. Förenklar framtida underhåll och säkerställer rökluckans funktion.

Man byter vajern mot en hållmagnet med batteribackup och tryckknapp nere i manöverhuset. Kabeln dras i vajerröret. Det finns många olika typer av rökluckor, så det är inte säkert att det går att göra på just din röklucka.

Ett annat alternativ är att byta ut hela rökluckan mot en modern röklucka som är uppåtgående, isolerad, försedd med motor, har gasdämpning i locket och regleras med tryckknapp innanför entrén. Med hjälp av motorn öppnar och stänger man luckan enkelt. Kan även användas för att ventilera trapphuset. Rökluckan kan som alternativ förses med hållmagnet och batteribackup istället för motor.

Typ D, Röklucka i ventilationskanal

Luckans funktion

Rökluckan sitter i taket och ibland på väggen i trapphuset. Finns varianter med fallande luckor och pivothängda. Bakom rökluckan går ett schakt upp tlill taket där brandgasen (röken) ventileras ut. Ofta sitter det ett galler framför rökluckan också. Rökluckan är nästan alltid styrd av vajer som manövreras nere i entrén med hjälp av en vev som sitter innanför frontluckan försedd med skylten ”Röklucka”. Vajern går i de flesta fall i ett rör som leder från manöverhuset upp till rökluckan, men kan ibland gå fritt över vinden i isoleringen och dessutom passera flera krökar på vägen.

Felkällor

 • Ovanpå rökluckan samlas väldigt ofta damm och smuts från schaktet som även tätar till springorna runt rökluckan (det finns sällan tätningslister på dessa luckor). Ibland har man på eget bevåg tätat runt rökluckan med typ silikon för att komma ifrån ljud och drag.
 • Vajern går av, rostar sönder, nöts av eller slits sönder då någonting hakat upp sig.
 • Frontluckan till manöverhuset bryts upp och förstörs, veven försvinner så man inte kan öppna rökluckan.
 • Alltsom oftast sitter det smältsäkringar på dessa rökluckor, märkta med årtal och gradtal, som ska bytas vart tionde år.
 • Rökluckan är rostig och skev och sluter inte längre tätt mot ramen
 • Man försöker ordna ventilation i trapphuset genom att ställa upp rökluckan genom att sätta något mellan lucka och ram.

Åtgärdsförslag

En normal service åtgärdar de flesta av ovanstående problem. Som tillägg utförs byte av smältsäkringar, vajrar, frontluckor och vevar.

En vajerstyrd röklucka är alltid en osäkerhetsfaktor då vajern utsätts för stora påfrestningar på sin väg mellan vev och röklucka. Vår rekommendation är att byta bort vajerstyrningen så ofta det går. Förenklar framtida underhåll och säkerställer rökluckans funktion.

Man byter vajern mot en hållmagnet med batteribackup och tryckknapp nere i manöverhuset. Kabeln dras i vajerröret. Det finns många olika typer av rökluckor, så det är inte säkert att det går att göra på just din röklucka.

Ett annat alternativ är att byta ut hela rökluckan mot en modern röklucka som är isolerad, försedd med tätningslist, har gasdämpning i locket och regleras med hållmagnet och tryckknapp innanför entrén. Med den lösningen får man också ett bättre klimat i trapphuset, inget drag och inga störande ljud. Passar i de allra flesta fall rökluckor av typ A och typ D. Ibland kan rökluckans placering i trapphuset vara ett hinder för att använda utbytesluckan.

Ytterligare ett alternativ är att byta ut hela rökluckan mot ett modernt brandspjäll som regleras med hållmagnet och tryckknapp innanför entrén. Även här blir klimatet bättre i trapphuset.

Typ E, Röklucka i fasad

Luckans funktion

Rökluckan sitter på väggen i trapphuset. Finns varianter med och utan ljusinsläpp, brandgasen (röken) ventileras ut på fasaden. Rökuckan kan vara styrd av vajer som manövreras nere i entrén med hjälp av en vev som sitter innanför frontluckan försedd med skylten ”Röklucka”. Vajern går i de flesta fall i ett rör som leder från manöverhuset upp till rökluckan, men kan ibland gå fritt över vinden i isoleringen och dessutom passera flera krökar på vägen. Den kan även manövreras av hållmagnet med batteribackup och tryckknapp nere i entrén.
Rökluckan kan också manövreras av motor som styrs via tryckknapp innanför entrén. Då förekommer även styrenheter och batteribackup med.

Felkällor

 • Vajern går av, rostar sönder, nöts av eller slits sönder då någonting hakat upp sig.
 • Hållmagneten är trasig
 • Batteribackup saknas eller är trasig. Batterierna är för gamla
 • Gasdämparna är för gamla
 • Motorn är trasig
 • Frontluckan till manöverhuset bryts upp och förstörs, veven försvinner så man inte kan öppna rökluckan.
 • Alltsom oftast sitter det smältsäkringar på dessa rökluckor, märkta med årtal och gradtal, som ska bytas vart tionde år.
 • Rökluckan är trasig eller skev och sluter inte längre tätt mot ramen

Åtgärdsförslag

En normal service åtgärdar de flesta av ovanstående problem. Som tillägg utförs byte av smältsäkringar, vajrar, frontluckor och vevar mm.

En vajerstyrd röklucka är alltid en osäkerhetsfaktor då vajern utsätts för stora påfrestningar på sin väg mellan vev och röklucka. Vår rekommendation är att byta bort vajerstyrningen så ofta det går. Förenklar framtida underhåll och säkerställer rökluckans funktion.

Man byter vajern mot en hållmagnet med batteribackup och tryckknapp nere i manöverhuset. Kabeln dras i vajerröret. Det finns många olika typer av rökluckor, så det är inte säkert att det går att göra på just din röklucka.

Ett annat alternativ är att byta ut hela rökluckan mot en modern röklucka som är försedd med motor, har gasdämpning i locket och regleras med tryckknapp innanför entrén. Med hjälp av motorn öppnar och stänger man luckan enkelt. Kan även användas för att ventilera trapphuset. Rökluckan kan som alternativ förses med hållmagnet och batteribackup istället för motor.

Andra artiklar

Skribent: Lena Wallin

Statuskontroll skyddsrum

Skribent: Göran Strandberg

Årlig service av rökluckor

⟵ Tillbaka till alla artiklar