brandskydd

10 tips om Systematiskt Brandskyddsarbete

Skribent: Lena Wallin

10 tips om Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

  1. Känn till kraven på dig som fastighetsägare eller nyttjanderättshavare.
  2. Upprätta rutiner för systematiskt brandskyddsarbete
  3. Dokumentera ert systematiska brandskyddsarbete så att ansvariga enkelt kan ta del av informationen
  4. Se till att samtliga som vid något tillfälle befinner sig i byggnaden har tillräcklig kunskap om brandskyddet.
  5. Ett väl fungerande brandskyddsarbete räddar både liv och egendom.
  6. Håll god ordning i lokalerna. Städa undan brandfarliga varor och håll utrymningsvägarna fria.
  7. Om brand utbryter, spela inte hjälte utan tänk: Rädda-Varna-Larma-Släcka.
  8. Arbeta kontinuerligt och aktivt med brandskyddet. Enstaka insatser räcker inte.
  9. Teckna ett serviceavtal för att garantera att det systematiska brandskyddsarbetet utförs i tid och på korrekt sätt.
  10. Kontakta myndigheterna om det finns någon form av osäkerhet.

Andra artiklar

Skribent: Lena Wallin

Föreläggande om skyddsrum – så hanterar du det

Skribent: Björn Wallin

Varför ska jag betala för att åtgärda brister i mitt skyddsrum?

⟵ Tillbaka till alla artiklar