Om konsten att äga ett

Skyddsrum

Det finns drygt 65 000 skyddsrum i Sverige. Dessa innehåller drygt 7 000 000 skyddsrumsplatser. Ungefär två tredjedelar av alla dessa skyddsrum byggdes under perioden 1951–1974 och den största andelen återfinns i flerbostadshus. Upprustningen av detta fastighetsbestånd har bara påbörjats och de närmaste 15–20 åren kommer huvuddelen att renoveras. Det vanliga är att skyddsrum återfinns i dessa flerbostadshus. En stor del av den upprustning som krävs i dessa flerbostadshus, stambyte, fasadrenovering och liknande insatser, kan påverka skyddsrummens funktion.

Läs mer i vår handbok nedan.