Tomas Engwall

Sedan april 2021 är jag anställd som verksamhetsledare för BLP Entreprenad där mitt uppdrag är att leda företaget när de går ifrån ägarlett till ägarstyrt. Det känns otroligt spännande, stimulerande och förenat med ett förtroende som jag skall förvalta på bästa sätt.

BLP Entreprenad är ett välskött företag med engagerade medarbetare som vill leverera det bästa till kunden. Under hela mitt yrkesliv har jag ägnat mig åt att leda medarbetare och bygga upp olika verksamheter inom facility servicebranschen. Jag har haft många olika roller under min karriär, från säljare till VD.

Det är viktigt för mig i ledarskapet att aktivt bidra till att skapa en arbetsmiljö som resulterar i hög trivsel och engagemang. Vilket alltid reflekteras i resultatet, det vet jag av egen erfarenhet.

Jag drivs av att leverera målen och ser till verksamhetens bästa i alla lägen!