Steven Bartlett

Jag har nästan hela mitt yrkesverksammaliv jobbat inom entreprenadbranschen som hantverkare men också som arbetsledare. Jag visste ingenting om skyddsrum när jag sökte tjänsten på BLP, men det var kanske just därför som jag blev intresserad och nyfiken. Sedan 2015 har jag inte ångrat en dag att jag började jobba här, då företaget i mina ögon speglar det jag själv tror på. Under de år jag arbetat på BLP har både jag själv och företaget växt och utvecklats på ett sätt jag inte anade då.

Jag blev certifierad skyddsrumssakkunnig 2017 och har idag uppdraget som arbetsledare på BLP sedan några år tillbaka. Det innebär att jag dels ansvarar för våra projekt och vår personal dels kontakter med kunder och myndigheter. Genom mitt SRG-nummer kan jag även åta mig sakkunniguppdrag och har utfört ett antal avvecklingsbesiktningar, skyddsrumsstatusar och skyddsrumskontroller.