Björn Wallin

Jag är gift med Lena sen många år och kom in i företaget 1989 inför Bosses planerade utträde.

När jag började på BLP startade jag som tekniker för att lära mig yrket från grunden. Över tid har min kunskap fördjupats och breddats vilket gör att jag besitter en stor kunskap om alla olika typer av skyddsrum. Vi är ofta inblandade i specialrum typ bergrum och stora skyddsrum. Likaså hör MSB ofta av sig för att få assistans, se t ex den film som jag medverkade i för några år sen.

Idag är min uppgift mest att vara tekniskt bollplank för våra arbetsledare och tekniker samt att ta på mig mer speciella uppdrag som kräver specialkompetens.

I grunden är även jag gymnasieingenjör men arbetade i några år som kriminalinspektör efter högskolestudier på polishögskolan. Den 14 oktober 1999 blev jag certifierad av Räddningsverket (numera MSB) som skyddsrumssakkunnig allmän med SRG442. Under åren på BLP har jag kompletterat med ett antal olika kurser för att fördjupa min kompetens.