Anders Nyström

Jag har jobbat på BLP sedan 2013. Till en början med skyddsrum men sedan 2018 är jag främst involverad i brandskyddsarbetet.

Tidigare erfarenhet är inom kaffe- och bärindustrin som tekniker/mekaniker.