Brandskydd för BRF

Trygghet i hemmet är viktigt. När vi jobbar med brandskydd för bostadsrättsföreningar kommer vi därför alltid ut i förväg och gör en ordentlig brandriskinventering. Därefter ger vi förslag på ett säkert och tryggt brandskydd för er bostadsrättsförening.

Boka kostnadsfri brandriskinventering

Hur vi jobbar

Brandriskinventering

Vi kommer ut till din bostadsrättsförening och går noggrant igenom ert nuvarande brandskydd. Vi kontrollerar brandceller, rökluckor, utrustning, nödbelysning utrymningsvägar och annat vi behöver ha koll på för att kunna ge er bästa möjliga förutsättningar vid brand.

Tydliga offerter och åtgärdsförslag

Efter brandriskinventeringen får ni ett skriftligt förslag på åtgärder. Det kommer med en tydlig offert där vi listar upp pris för åtgärder och för eventuellt serviceavtal med oss. Vid tecknande av serviceavtal gör vi årliga kontroller och dokumentation, som ni får stor nytta av vid händelse av brand i er BRF.

Kostnadseffektiv produkt

Vi ser alltid till att ni får den mest kostnadseffektiva produkten eller tjänsten. Vid händelse av brand har ni ett säkert brandskydd, men också dokumentation att visa upp, något som många försäkringsbolag kräver.

Alltid en personlig kontakt

Under brandriskinventeringen får ni träffa en av våra brandtekniker, som också kommer vara er kontaktperson. Den personen håller kontakten med er och ser till så att ni alltid får svar på era frågor och bästa möjliga service

Urval av kunder

Problem vi löser

Årlig service av brandtekniska installationer

Service av rökluckor, stigarledningar och övriga brandtekniska installationer bör utföras minst en gång per år. Enklaste sättet att försäkra dig om att servicen verkligen utförs korrekt är att låta en utbildad servicetekniker göra jobbet. Teckna ett avtal med oss så kan du känna dig trygg med att brandskyddet sköts på rätt sätt.

Brister efter kontroll av brandskydd

Om du har ett protokoll efter en genomförd kontroll av brandskydd kan vi åtgärda de fel som anges där. Vi har mångårig erfarenhet av alla typer av fel och brister i brandskyddet och kan fixa t ex branddörrar, brandtätning, rökluckor, släckutrustning, hänvisningsarmaturer, skyltning.

Skenande kostnader

I äldre bestånd läggs det en hel del pengar på att underhålla de installationer som finns. Låt oss se över dina byggnadstekniska installationer för att ta fram status och åtgärdsförslag. Även om det kostar en slant initialt tjänar du pengar på att ha väl fungerande produkter där det dröjer innan underhåll krävs. Tecknar du dessutom vårt ramavtal med service förlänger du livslängden ytterligare.

Trygghet och säkerhet på rätt nivå

Även om huset uppfyllde lagkraven när det byggdes så kan användningen av byggnaden ändrats så att anpassningar krävs. Tillsammans går vi igenom vilka behov du har och säkerställer att du både uppfyller gällande lagkrav men även lägger ert skydd på den nivå ni själva väljer.

Fördjupa dig i vår kunskapsbank

Skribent: Göran Strandberg

10 tips om systematiskt brandskyddsarbete för flerbostadshus

Skribent: Göran Strandberg

Brandskydd för bostadsrättsförening

Skribent: Göran Strandberg

Brandutbildningar

Förfrågan och kontakt

Vill du att vi kommer ut och gör en kostnadsfri brandriskinventering hos er? Varmt välkommen att ta kontakt.